Scooters mogen naar rijbaan, Fietsersbond twijfelt aan uitvoerbaarheid

Op 3 november 2016 werd het besluit gepubliceerd dat het Amsterdam (en andere gemeenten) mogelijk maakt snorfietsen met helmplicht te verplaatsen naar de rijbaan. De Fietsersbond is blij met deze mogelijkheid, maar heeft twijfels bij de uitvoerbaarheid van het besluit.


Bij herhaling heeft de Fietserbond gevraagd om het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan. Uiteindelijk heeft een meerderheid in de Tweede Kamer eerder dit jaar ingestemd met het mogelijk maken van een lokale helmplicht. Bij de uitwerking van het besluit in de praktijk hebben wij echter grote vraagtekens. De Fietsersbond pleit voor een regeling die voor alle verkeersdeelnemers op straat helder en begrijpelijk is.

Zones
De gemeente Amsterdam wilde daarom graag een zone (ten zuiden van het IJ en binnen de ring A10) bepalen, waarbinnen snorfietsen met helm op de rijbaan zouden moeten rijden. Een dergelijke zone is duidelijk voor iedereen en de noodzaak van bebording geldt alleen bij in- en uitgaan van de zone. Het nu gepubliceerde besluit maakt echter slechts toepassing mogelijk op specifiek aan te duiden fietspaden, waar een aantoonbare problematiek van drukte en veiligheid bestaat. Dat betekent dat er per fietspad (of een stelsel daarvan) een verkeersbesluit nodig is en dat bij elk fietspad een onderbord geplaatst moet worden. De Fietsersbond vindt dat dit moeilijk uitvoerbaar en handhaafbaar is. Directeur Saskia Kluit: “Het dreigt nu voor alle verkeersdeelnemers onduidelijk te worden. Snorfietsers zullen in één gebied steeds van fietspad naar rijbaan moeten gaan en weer terug, in een spelletje ‘helmpje op-helmpje af’. Zo ontstaat een bordenoerwoud waar niemand meer weet waar hij aan toe is.”

Ontwijken
Een ander gevaar is volgens de Fietsersbond dat snorfietsers zich om de helmplicht te ontwijken zullen begeven naar 30 kilometer-straten zonder fietspaden, waardoor de overlast van de snorfietsen juist in de verblijfsgebieden zal toenemen. Handhaving daarvan zal ingewikkeld en intensief zijn, terwijl de snorfietsproblematiek juist op dat punt onbeheersbaar gebleken is. De Fietsersbond pleit daarom nadrukkelijk voor een heldere en eenvoudige toepassing van het principe van de helmplicht.

Gezien deze bezwaren roept de Fietsersbond de minister op de invulling van het besluit te heroverwegen en alsnog een zonale benadering toe te staan. De Fietsersbond ziet een dergelijke invulling van het besluit als een eerste stap op weg naar een afschaffing van de snorfiets als aparte categorie. Gezien de massa, de breedte en de daadwerkelijk gereden snelheid horen snorfietsen niet op het fietspad en is er geen enkele reden om ze te onderscheiden van overige bromfietsen.

Internetconsultatie
Op 3 november is een internetconsultatie over het besluit geopend. De Fietsersbond zal daar binnenkort een uitgebreidere reactie geven en roept fietsers in Amsterdam en daarbuiten op inhoudelijk te reageren op de consultatie.

Categorieën