Slimme & Gezonde Stad: Ruimte voor de Fiets

Tijdens de tweede netwerkbijeenkomst Slimme en Gezonde Stad werd de fiets letterlijk in het zonnetje gezet. Een groep van ongeveer twintig netwerkleden begon deze prachtige herfstmiddag met een fietsexcursie langs verschillende innovatieve fietsprojecten in Utrecht. Hugo van der Steenhoven, (vertrekkend) directeur van de Fietsersbond en oud-wethouder milieu en verkeer, vertelde vol enthousiasme over fietsprojecten en de verschillende belangen waar je allemaal rekening mee moet houden. Zo zijn snelfietsroutes een goede manier om het afleggen van lange afstanden per (elektrische) fiets te stimuleren, maar kan dit ook weer zorgen voor fietsfiles in de binnenstad. Daarnaast zien ook bewoners hun karakteristieke straat veranderen in geasfalteerde snelfietswegen en zijn daar zeker niet altijd blij mee.


Het fietsgebruik groeit ieder jaar met ongeveer 4% en dit vraagt van gemeenten om nu al na te denken over slimme oplossingen en aanpassingen in de fiets infrastructuur. Om bijvoorbeeld de problemen rondom fietsparkeren in het centrum aan te pakken, knipt de gemeente Utrecht fietsen op bepaalde locaties weg, maar zorgt ze ook voor voldoende alternatieven: verschillende gratis ‘Pop-up Parkings’ verspreid door de stad voorzien fietsers op piekmomenten van voldoende en veilige fietsenstalling, maar zorgen er ook voor dat de straten en pleinen niet permanent uitpuilen van de fietsen. Daarnaast is de gemeente op de Neude gestart met een experiment om functionaliteiten te combineren: vrachtwagens kunnen tot 12.00 uur gebruik maken van de laad-en-los strook om de winkeliers te bevoorraden en in de middag wordt deze strook ingericht als fietsenstalling. Door dit soort slimme oplossingen kan je de beschikbare ruimte nog efficiënter gebruiken en kan volgens Hugo nog een hoop winst behaald worden.

Slimme oplossingen komen ook terug als het gaat om het aantrekkelijker maken van het fietsgebruik. Jan-Paul de Beer van Innovatiebureau Springlab vertelde hoe een innovatief LED-volg-systeem fietsers individueel naar het verkeerslicht begeleidt, zodat ze daar met de juiste snelheid aankomen om groen te halen. Een soort van groene golf voor fietsers, waardoor de doorstroming en de verkeersveiligheid verbeterd worden.

Na de fietsexcursie zette Hugo de fiets in historisch perspectief: Nadat de fietser in de jaren ‘60 en ’70 langzaam werd verdreven door de auto, wordt nu in veel steden juist steeds meer ruimte voor de fiets gemaakt. Vervolgens keken de deelnemers gezamenlijk vooruit naar het toekomstig fietsgebruik. Hierbij werd al snel duidelijk dat mobiliteitsproblemen zich afspelen in de (binnen)steden. De grote steden hebben nu al te maken met fietsdrukte en de verwachting is dat steeds meer gemeenten hier in de toekomst mee te maken gaan krijgen. Op dit moment wordt o.a. nagedacht over de haalbaarheid van milieuzones voor brommers/scooters, gedragsmaatregelen om meer mensen aan het fietsen te krijgen en wordt steeds meer ingespeeld op de economische meerwaarde van fietsers (bikonomics). Belangrijke tips van de deelnemers voor andere gemeenten die meer ruimte willen maken voor de fiets: denk bij het zoeken naar de juiste oplossingen echt vanuit de gebruiker, maak gebruik van het principe van beloning, fietsdoelgroepen zijn heel gedifferentieerd, autoluw beleid gaat niet ten koste van de omzet, zet in op maatwerk en dubbele functies, maak gebruik van datagestuurd beleid om efficiënt te sturen en: als je een stad bouwt voor fietsers, dan krijg je fietsers.

Heb je Ideeën voor thema’s en/of invulling van komende netwerkbijeenkomsten? Laat het ons weten via sgs@sme.nl.


Meer lezen?

Samen fietsen we beter!

Word lid