Snelweg! met extra lange vrachtwagens

Fietsersbond vraagt steun van gemeenten bij actie tegen extra lange vrachtwagens. De bond wil dat gemeenten geen toestemming geven om de 25 meter lange vrachtwagens over wegen te laten rijden waar fietsers en voetgangers ook komen. ANWB, VVN en SWOV steunen dit voorstel.

De Fietsersbond heeft alle gemeenten in Nederland gevraagd geen extra lange vrachtwagens (LZV’s) op wegen met gemengd verkeer toe te laten. Minister Eurlings besloot in juli dat de LZV’s met een lengte tot 25 meter vanaf 1 november 2007 ook op een groot deel van de regionale en lokale wegen mogen rijden. Gezien de vele ongevallen die nu al plaatsvinden met vrachtwagens tot 18 meter lang, vindt de Fietsersbond dit onverantwoord.

Vervoerders die met LZV’s willen gaan rijden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen en de wegbeheerders, meestal gemeenten, moeten beoordelen of wegen waarvoor ontheffing wordt gevraagd, geschikt zijn voor LZV’s. Als gemeenten eenmaal hebben ingestemd, hebben ze geen enkele greep meer op het aantal LZV’s dat op die wegen gaat rijden. De Fietsersbond verzoekt gemeenten dringend om de toestemming niet te verlenen op wegen waar ook voetgangers en fietsers aanwezig zijn. Ook de ANWB, VVN en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid hebben Minister Eurlings en de Tweede Kamer verzocht de LZV’s alleen op auto(snel)wegen toe te staan. Op 4 oktober debatteert de commissie Verkeersveiligheid in de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Categorieën