Dossier Snorscooter

Snorfiets naar de rijbaan, de stand van zaken

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op 10 juli de definitieve voorstellen gepubliceerd die het mogelijk maken om in specifieke situaties snorfietsen met helm naar de rijbaan te verplaatsen. De gemeente Amsterdam dringt daar, gesteund door de Fietsersbond, al geruime tijd op aan.

Vieze scooters

Discussieer mee op het forum

Praat over dit bericht

Bekijk het op ons forum

Het voorstel was van 3 november 2016 tot en met 6 januari onderwerp van een internetconsultatie. Daarop reageerden 1876 mensen. De minister heeft nu gereageerd op de consultatie en het voorstel definitief ingediend.

De Fietsersbond wil af van de overlast van de snorfietsen op het fietspad. Snorfietsen rijden te hard, zijn te breed, maken lawaai, stinken en zijn slecht voor de luchtkwaliteit en de gezondheid. De Fietsersbond gaf net als veel anderen aan dat invoering in een aaneengesloten zone de voorkeur heeft boven invoering per wegvak. De minister herhaalt nu in de stukken dat per fietspad een onderbord nodig is, maar dat het noodzakelijke verkeersbesluit over meerdere wegvakken mag gaan. De gemeente Amsterdam heeft laten weten zoveel mogelijk fietspaden aan te willen wijzen in één verkeersbesluit.

Het ontwerpbesluit is nu tot 26 september voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Bij bezwaren kan bespreking gevraagd worden. Na instemming van het parlement volgt nog een advies van de Raad van State. De maatregel kan dan worden ingevoerd drie maanden na publicatie in de Staatscourant.

Uitfaseren categorie

Ander nieuws is dat staatssecretaris Dijksma van Milieu in een brief van 5 juli over de emissies van brom- en snorfietsen bekend maakte dat zij een verkenning uitvoert naar het uitfaseren van de categorie snorfiets:

“Voor een snorfiets, waarvan de snelheid is begrensd tot 25 km/uur, zijn tegenwoordig prima gelijkwaardige duurzame alternatieven voor handen, zoals de elektrische fiets. Bij het uitfaseren van de categorie snorfiets zal naar verwachting een deel van deze gebruikers kiezen voor een (elektrische) fiets. Beleidsmatig zullen de gevolgen voor het milieu en de verkeersveiligheid in beeld gebracht moeten worden. In juridische zin betekent dit een aanpassing van nationale regelgeving, waarin de snorfiets is gereguleerd. De Europese regelgeving hoeft hiervoor niet te worden aangepast Rond de jaarwisseling ontvangt u de resultaten van de verkenning.”

De Fietsersbond is voorstander van het afschaffen van de categorie snorfiets en is daarom zeer verheugd over de toezegging van de staatsecretaris en heel benieuwd naar de uitkomst.

Categorieën

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur

Fietsgeluk is voor mij in Delft makkelijk en snel naar de binnenstad of naar het station kunnen fietsen. Ik ben verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsbeïnvloeding; dat betekent dat ik overal en nergens probeer de fiets hoger op de agenda te krijgen. Behaalde successen waar ik trots op ben: het aannemen van de Fietsvisie 2040, het introduceren van de inmiddels gangbare term schaalsprong, extra middelen in de Tweede Kamer voor fietsenstallingen bij stations en voor snelfietsroutes, en de aanpak van scooteroverlast in Amsterdam.