Snorscooters rijden nog steeds te hard

Snorscooters rijden op Amsterdamse fietspaden nog steeds veel te hard, ondanks de extra voorlichting en snelheidscontroles.  Dat blijkt uit nieuwe snelheidsmetingen door de Fietsersbond. Gemiddeld rijden snorscooters ruim 36 km per uur terwijl maximum slechts 25 km per uur is toegestaan. De maximum snelheid werd door vrijwel iedereen overschreden: 97% reed harder dan toegestaan, dat is zelfs nog meer dan twee jaar geleden. De Fietsersbond presenteert het rapport vanavond tijdens een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger.

Snorscooters (blauwe kentekenplaat, helm niet verplicht) horen wettelijk op het fietspad maar zijn daarvoor eigenlijk te breed, te snel en te zwaar. Daarbij vormt de uitstoot van ultrafijnstof een gevaar voor de gezondheid van fietsers.

De Fietsersbond krijgt dagelijks klachten over snorscooters op het fietspad. Een petitie tegen scooteroverlast werd eerder al door zevenduizend Amsterdammers ondertekend en twee jaar geleden door de Fietsersbond samen met de nota ‘blauwe brommers op fietspaden’ aan de gemeente overhandigd.

Sindsdien voert Amsterdam een beleid tegen scooteroverlast. Dat heeft geleid tot meer snelheidscontroles, hogere boetes, de actie ‘Slowriders’, en een voorstel om de snorscooter onder voorwaarden van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen.  Het rijk verlaagde de snelheidsmarges om eerder te kunnen bekeuren en verhoogde de boetes.

De Fietsersbond heeft afgelopen tijd de effecten van dit beleid op straat gemeten. Daaruit bleek dat de gemiddelde snelheid na twee jaar nog nauwelijks was afgenomen (van 36,9 naar 36,3 km/h). Het percentage te hard rijders steeg zelfs nog: van 94% naar 97%.

De Fietsersbond constateert dat er nog meer moet gebeuren tegen de overlast van scooters. Waar mogelijk zullen snorscooters versneld van het fietspad geweerd moeten worden.
Verder moeten de landelijke regels die de snorfiets onbedoeld zo populair hebben gemaakt worden aangescherpt.

Categorieën