Tekort aan fietsenrekken bij stations enorm

Uit de nieuwste telling van ProRail blijkt dat er op dit moment behoefte is aan 65.000 fietsenstallingen op treinstations in Nederland. De verwachting is dat het tekort oploopt tot 90.000 in 2010. De Fietsersbond vermoedt dat het tekort nog groter is dan hier aangegeven

Fietsen Station Flickrphotos ronlaytersNiet alle stations zijn meegenomen in deze telling. Grote stations als Amsterdam en Utrecht zitten niet in deze telling. Ook is er geen aandacht besteed aan de bewaakte stallingen. Hier is vooral de kwaliteit van de rekken een groot probleem. Daarnaast is de vraag of ProRail de stijgende populariteit van de fiets goed heeft ingeschat. Eerder bleek al dat er een verborgen vraag naar fietsenstallingen is. Zodra er een nieuwe, grotere stalling geopend wordt, staat deze in enkele maanden overvol. De Fietsersbond verwacht een tekort van ruim 120.000 plaatsen over heel Nederland. De vraag is niet alleen toegenomen omdat het aantal treinreizigers toeneemt, maar ook omdat de fiets een groter aandeel uitmaakt van het voor- en natransport; dat was 30% en is nu 40%.

ProRail denkt extra ruimte te kunnen creëren door fietswrakken te verwijderen. De Fietsersbond juicht dit toe. Op sommige plaatsen worden ruim 20 % van de rekken in beslag genomen door fietswrakken. Ook is Prorail op 325 stations bezig met het verbeteren van bestaande stallingen en bouwen van nieuwe stallingen. Dit gebeurt in het kader van het programma Ruimte voor de Fiets. De Fietsersbond vraagt nu extra geld voor dit programma, zodat de tekorten snel weggewerkt kunnen worden. Staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga heeft eerder een belofte aan de Kamer gedaan dat ze met extra geld zou komen als er een tekort zou blijken. “Daar houden wij haar aan” aldus Arien de Jong van de Fietsersbond

Wijnand Duyvendak, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, vindt ook dat er snel iets moet gebeuren. Hij gaat kamervragen stellen, zodat er ook echt snel werk gemaakt kan worden van die stallingen.

 

Categorieën