Tweede Kamer steunt toekomstagenda snelfietsroutes

Eergisteren heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen de uitwerking van de Toekomstagenda snelfietsroutes te ondersteunen. De Fietsersbond presenteerde die toekomstagenda eind september samen met een zestal provincies en stadsregio’s. Daarin wordt voorgesteld tot 2028 te komen tot een netwerk van 675 kilometer aan snelfietsroutes. De motie werd ingediend door de Kamerleden Duco Hoogland (PvdA), Paulus Jansen (SP) en Sander de Rouwe (CDA). In het debat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport op 25 november gaf minister Schultz aan de motie als ondersteuning van haar beleid te zien. De motie kreeg een grote meerderheid in de Kamer, alleen de PVV en het lid Bontes stemden tegen. In de motie wordt de regering verzocht om samen met de decentrale overheden de uitwerking van de Toekomstagenda te ondersteunen, zodat maatregelen ten behoeve van het fietsgebruik onderdeel kunnen zijn van het programma Beter Benutten en daarna kunnen de uitkomsten bij het MIRT-overleg worden besproken.

De Fietsersbond is verheugd over het aannemen van de motie en bekijkt samen met de decentrale partners hoe de projectorganisatie Fietsfilevrij in 2014 voortgezet kan worden.

Categorieën