stalling_header

Snelfietsroutes

De Fietsersbond is enthousiast pleitbezorger van een samenhangend en kwalitatief landelijk netwerk van regionale fietsroutes waarop je comfortabel en zonder oponthoud kunt fietsen van A naar B: snelfietsroutes.

Inmiddels tellen we in Nederland zo’n 300 kilometer aan snelfietsroutes. Voor de komende jaren staan nog eens 600 kilometer snelfietsroute concreet in de planning. Daarnaast zijn er ook nog voor zo’n 600 kilometer potentieel kansrijke verbindingen die nog nader onderzocht (kunnen) worden. De Fietsersbond is groot voorstander van snelfietsroutes, omdat ze regionaal fietsverkeer een belangrijke stimulans geven.

Snelfietsroute Nijmegen
Beeld-auteur: Bas de Meijer

Wat zijn snelfietsroutes?

Snelfietsroutes zijn ruime en comfortabele fietsroutes die stedelijke regio’s met elkaar verbinden. De routes zorgen voor een betere bereikbaarheid van woon-werklocaties en zijn voor forensen een belangrijke stimulans om voor de fiets te kiezen in plaats van voor de auto.

Mede dankzij de elektrische fiets is de afstand die we dagelijks naar ons werk willen afleggen per fiets in de afgelopen jaren gestegen naar zo’n 15 kilometer. Steeds meer mensen kiezen hierdoor voor de meest flexibele en gezonde manier van reizen: de fiets.

De kansen van snelfietsroutes
Beeld-auteur: Studio Jaap

Waar vind je snelfietsroutes?

Routekaart Snelfietsroutes

Inmiddels zijn er al tientallen snelfietsroutes in heel Nederland aangelegd of in voorbereiding. Neem bijvoorbeeld het RijnWaalPad tussen Arnhem en Nijmegen, de Velostrada van Den Haag via Voorschoten naar Leiden of de snelfietsroute tussen Breukelen en Utrecht.

In de komende jaren worden er nog veel meer snelfietsroutes aangelegd. Op de site van de projectorganisatie Fiets filevrij staat een overzicht van alle plannen.

Wat doet de Fietsersbond?

De Fietsersbond werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, decentrale overheden en tal van andere organisaties aan de promotie en realisatie van (nieuwe) snelfietsroutes. Daarnaast houden we als onafhankelijke belangenbehartiger in de gaten of de snelfietsroutes kwalitatief voldoen.

pdf ⋅ 6 MB

Toekomstagenda voor snelfietsroutes (2013)

Deze toekomstagenda, het resultaat van vijf rondetafelsessies met meer dan 50 enthousiaste belanghebbenden en experts, geeft aan hoe we het netwerk van snelfietsroutes in Nederland verder kunnen ontwikkelen.

Download

pdf ⋅ 855 KB

Netwerken van regionale fietsroutes (2015)

Folder over de kansen voor snelfietsroutes.

Download