onderzoek fietshelm fietsersbond

Fietsersbond geen voorstander van helmplicht

In Nederland laait af en toe de discussie op over actieve promotie van de fietshelm of zelfs over een helmplicht voor fietsers. De Fietsersbond heeft gerede twijfel over nut en noodzaak van deze fietshelmmaatregelen en maakt zich ernstig zorgen over de negatieve effecten van verplichte fietshelmen in Nederland Fietsland.

Fietspad met helm op het fietsericoon

Onderzoek in Zweden onder scholieren tot 15 jaar inzake de effecten van de helmdraagplicht ingevoerd in 2005 bevestigt de negatieve gevolgen:

Het fietsgebruik zakte tientallen procenten aandeel, zij het over slechts twee peiljaren 1983 en 2007,dus niet zomaar aan helmplicht ingaande 2005  toe te schrijven. Dalend fietsgebruik door helmplicht werd nog eens gevonden in Denemarken.

Vooral bij kleine kinderen steeg het aandeel helmdragers in de hoofdletsels: met zo’n 20 aandeelprocenten.

En een trendbreuk (over alle jaren 1998-2012) in het aantal ongevallen met hoofdletsels bleef uit. Dat wil zeggen: voor en na het invoeren van de helmplicht voor kinderen in 2005 bleef het aandeel hoofdletsels in de ongevallen langzaam dalen, fietsers gelijk op met voetgangers en auto-inzittenden.

Zie voor de uitkomsten van dit Zweedse onderzoek.

 

– Bijlage: referenties bij Veiligheid Fietshelmen (opent in apart scherm)

Foto: (cc) Dan4th Nicholas