Ex-koploper

Fietsstad 2018: Discussie in Tilburg

Ooit was Tilburg een fietsparadijs

Fietsers in de omgeving van station Tilburg

In het Brabants Dagblad barstte een discussie los na de bekendmaking van de winnaar van de verkiezing van Fietsstad 2018. Tilburg stond niet eens in de top honderd. ‘De stad lijkt stil te staan’, was de conclusie.

In 1977 was Tilburg een beroemde fietsstad met de eerste, door de rijksoverheid gefinancierde, voorbeeldfietsroute: van Tilburg naar Oisterwijk, gevolgd door een netwerk van rode fietspaden. Maar nu lijkt er niet veel te gebeuren, aldus het Brabants dagblad. De krant interviewde Tilburgse fietsexperts en haalde verhaal bij GroenLinks-wethouder Mario Jacobs. Jacobs en zijn ambtenaren hadden de scores van de stad ‘gefileerd’ en ontdekt dat de burgers nog niet zo heel slecht oordeelden (‘in Brabant staan we dan zelfs op de tweede plek’). Vooral de 1 die ze op rotondes scoorden (fietsers krijgen geen voorrang op rotondes in Tilburg) had hun positie ondermijnd. ‘Als dat niet zo was, hadden we op plek 29 in de top 100 gestaan.’ Maar met die rotondes moeten de Tilburgse fietsers nog wel even leven. De gemeente is de kwestie weliswaar ‘opnieuw tegen het licht aan het houden’. Maar om 40 rotondes om te bouwen is er heel veel geld nodig.

Plattegrond van Nederland met scores op fietsgebied
Gemeenten die het bovengemiddeld goed doen zijn donkergroen

Theo Smeele van de Fietsersbond Tilburg: ‘Die rotondekwestie speelt al heel lang. De provincie Brabant heeft de stad al eens op de vingers getikt, maar als je alle rotondes wilt veranderen, dan ben je in een keer het hele budget voor fiets kwijt. Dus ik snap wel dat ze aarzelen.’

Smeele denkt dat Tilburg ‘voor een deel last heeft gehad van de wet van de remmende voorsprong’. Afgelopen jaren zijn er juist weer positieve dingen gebeurd, vindt Smeele. ‘We hebben bijvoorbeeld nu blauwe fietsvakken voor kort parkeren. Goed, andere steden hadden die al lang, maar wij hebben ze nu ook. En er zit het nodige in de pijplijn. Over de snelfietsroutes is en bestuursakkoord over gesloten, alleen zijn ze niet van de ene op de andere dag klaar. De gemeente heeft ook in onderhoud geïnvesteerd en dat is een grote verbetering.’
Smeele is niet ontevreden over de huidige wethouder: ‘Hij heeft meer naar fietsers geluisterd dan vorige wethouders. De wethouder heeft het nodige in gang gezet, maar het is nog niet zo zichtbaar.’ Scoort Tilburg de volgende keer dan weer beter? ‘Ik hoop het, maar het zal ook afhangen van de gemeenteraadsverkiezingen.’

De mening van fietsers

Deze Fietsstadverkiezing bepaalden vooral de fietsers wat ze vonden van het fietsklimaat in een gemeenten. De resultaten uit de enquêtes telden twee keer zwaarder als een aantal objectieve criteria zoals fietsers op rotondes (wel of niet in de voorrang), stedelijke dichtheid en de aanwezigheid van fietspaden op 50 kilometer-wegen.

Categorieën

Karin broer

Karin Broer

Freelance redacteur van de Vogelvrije Fietser