Persbericht

Fiets- en wandelorganisaties protesteren tegen stremming Afsluitdijk

Petitie om alternatieven te onderzoeken

Afsluitdijk

De Fietsersbond, Wandelnet, het Landelijk Fietsplatform en de NTFU protesteren tegen het voornemen om de Afsluitdijk vanaf 1 april drie jaar lang af te sluiten voor fietsers en wandelaars. In een brief aan Rijkswaterstaat vragen de organisaties om de sluiting in te korten, het fietspad open te stellen op piekmomenten en in ieder geval te zorgen voor kwalitatief goede alternatieven.

De Afsluitdijk is voor recreatieve en sportieve fietsers en langeafstandswandelaars een gewild traject. Er lopen diverse populaire fiets- en wandelroutes over de dijk en er worden regelmatig sportieve evenementen georganiseerd. Rijkswaterstaat stelt dat het tijdens onderhoudswerkzaamheden omwille van de veiligheid niet mogelijk is om het fietspad open te houden en wil als alternatief een speciale fietsbus aanbieden. De fiets- en wandelorganisaties vinden een ononderbroken afsluiting van drie jaar te lang en vragen zich ook af of de bussen voldoende capaciteit bieden voor verschillende soorten fietsen, fietsers en wandelaars.

Verrast

Afsluitdijk

Houd de Afsluitdijk open voor fietsers en voetgangers!

Rijkswaterstaat wil de Afsluitdijk vanaf 1 april drie jaar lang afsluiten. Dat is te lang! Teken de petitie!

Volgens Wim Bot van de Fietsersbond kwam de drie jaar lange afsluiting als een verrassing. “In het voortraject is dat nooit expliciet aan ons voorgelegd. In de aanbesteding zijn eisen gesteld aan de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers. Een fietsbus voldoet volgens ons onvoldoende aan deze toegankelijkheidseisen. In feite wordt hiermee een van de belangrijkste recreatieve fiets- en wandelroutes van Nederland drie jaar lang zeer onaantrekkelijk, en dat is onwenselijk.”

Naast de brief aan Rijkswaterstaat hebben de Fietsersbond, Wandelnet, Landelijk Fietsplatform en de NTFU een petitie geopend die gericht is aan minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Fietsers en wandelaars kunnen deze petitie ondertekenen en zo protesteren tegen de jarenlange afsluiting.

Drie jaar is te lang!

Laat de minister weten dat je ons steunt.

Teken nu de petitie!

Categorieën