Tips voor betere omleidingen

Fietsomleidingen zijn een bron van frustratie voor fietsers. Wij vroegen jullie in het lentenummer: Welke tips heb jij voor aannemers en gemeenten?

fietsers afstappen

Borden direct opruimen

– Barbara
Mijn tip is: zorg dat de borden meteen worden opgeruimd als de werkzaamheden voorbij zijn. Soms blijven ze wel weken staan en dan neem ik zo’n bord natuurlijk niet meer zo serieus.

Betere bebording

– René
Vorig jaar in de buurt van Apeldoorn bij het Apeldoorns Kanaal werd een weg geasfalteerd waardoor van een fietsroute moest worden afgeweken. In plaats van rechtdoor moest je rechtsaf. Daarna geen enkele indicatie voor het vervolg van de route. Wij (drie 75 plussers waarvan de oudste 88 jaar) kwamen terecht in een natuurgebied en hebben daardoor uiteindelijk 30 km meer afgelegd dan met oorspronkelijke route was gepland. En het komt vaker voor dat na een wegversperring het vervolg van een fietsroute nauwelijks of niet werd aangegeven.

Geen vertrouwen meer

– Riet
Ondanks dat uw artikel doet vermoeden dat omleiden tegenwoordig vaak prima geregeld is, is dat bij ons in Middelburg beslist niet het geval. Pas op het allerlaatste moment kom je achter dat je er echt niet door kan. Dan moet je terug, maar hoe? Door het winkelgebied kan je niet fietsen en een andere route was ook lange tijd versperd. Het was soms zo erg dat er op sommige tijden op drie punten tegelijk alle routes van Noord naar Zuid waren versperd. Het duurde heel lang voordat je eens ontdekte hoe je kon fietsen met natuurlijk grote omrijafstanden. Ik vertrouw nooit op goede aanwijzingen want het is eerder regel dan uitzondering dat die er zijn.

Laat het ze voelen

– Igo
Prima onderwerp, is inderdaad heel ergerniswekkend. Niet in de laatste plaats omdat het getuigt van het minachten van de fietser als je dat vergelijkt met de automobilist. Neem alleen al de jarenlange fietsblokkade Afsluitdijk. Mijn manier om dit heel beknopt aan de orde te stellen: Waarom zie je nooit een voor de hand liggend equivalent van ‘FIETSERS AFSTAPPEN’: een bord met ‘AUTOMOBILISTEN UITSTAPPEN’?

Fietsers opstappen

– Peter
Er staat alleen een bordje ‘ Fietsers afstappen’
Maar nooit een bord waar je weer mag opstappen. Moet je maar naar gissen.

fiets afstappen

Lange fiets

– Bertram en Truus
Mijn vrouw en ik fietsen samen op een tandem vanwege evenwichtsproblemen van mijn vrouw. Met de beperkingen van een lange fiets, draaicirkel en lengte, wordt vaak geen rekening gehouden! Dit geldt niet alleen bij omleidingen, maar ook bij autowerende obstakels op fietspaden. Aan deze weggebruikers wordt mijns inziens nauwelijks aandacht besteed.

Hekken weghalen

– Richard
Het zou ook wel lekker zijn als ze de hekken weghalen als de werkzaamheden zijn afgelopen. Het komt regelmatig voor dat de hekken het hele weekend blijven staan of dat de hekken en borden pas dagen na het beëindigen van de werkzaamheden worden weggehaald. Dat is dan meestal een ander bedrijf die dat moet doen of zo.

Fietsers op rijbaan

– Geert
Vaak komt het voor dat bij vooral kabelwerkzaamheden, die heel vaak juist onder het fietspad liggen, het fietspad wordt afgesloten en er een lange omleidingsroute voor fietsers wordt ingesteld. Maar je kunt vaak heel goed op minder drukke verkeerswegen de snelheid voor auto’s terug te brengen naar 30 kilometer per uur en (brom-)fietsers op de rijbaan toelaten, uiteraard met plaatsing van waarschuwingsborden ‘Let op fietsers op de rijbaan!’. Helaas komt het maar zelden voor dat de weg waarop wegwerkzaamheden plaatsvinden toegankelijk blijft voor fietsers en inrijden voor auto’s wordt verboden en dat er voor auto’s een omleidingsroute wordt ingesteld.

Aangeven hoe lang het duurt

– Pia
Geef aan hoe lang de verwachte omleiding gaat duren. Als deze op een vaste fietsroute ligt, bijvoorbeeld woon-werk, en het gaat langere tijd duren, dan heeft het voor mij zin een alternatieve route te bedenken om telkens het gedoe van de omleiding ter plekke te vermijden.

Slecht ter been

– Riet
Vanmiddag moest ik in Breda weer afstappen, maar ik loop slecht (90 jaar) De aanwijzingen om om te rijden klopten niet, ik kwam weer op hetzelfde punt uit en in Breda ken ik de weg niet Gelukkig heeft een werkman mij geholpen ik kwam waar ik wilde zijn. Ik fiets iedere dag en het komt bijna dagelijks voor, dat ik moet afstappen, wat een ellende! Fietsersbond, doe er wat aan! Minister doe er wat aan! Bedankt.

fietsstraatbord

Versper het fietspad niet

– Mies
Niet het fietspad als opslag voor bouwmaterialen gebruiken! (Prachtige nieuwe doorgaande fietspaden die zo weer allerlei obstakels hebben.) We hebben er niks aan als er bouwmateriaal staat, of het fietspad onderbroken wordt door tóch weer kruisend verkeer. Niet het fietspad gebruiken voor allerlei ander rollend pretvervoer. Niet een zogenaamd snelfietspad met haakse bochten en opstaande randen. U zult inmiddels wel zien hoe humeurig een fietser van dit soort dingen wordt.

Maak duidelijk dat de omleiding alleen voor auto's is

– Feico
In jullie artikel over omleidingen beginnen jullie met te zeggen dat veel fietsers denken dat ze er toch wel langs kunnen. En inderdaad. Ik ben zelf geneigd de omleidingen serieus te nemen, maar het is meermalen voorgekomen dat ik daardoor op een autoweg belandde. Als je daarover klaagt, is het antwoord ‘die omleiding is alleen voor auto’s’. Hoe kan ik dat weten? Ik vind dat ze dat op het bordje moeten zetten. Het bekende “Doorgaand rijverkeer gestremd” zou moeten zijn “Doorgaand autoverkeer gestremd”. Soms wordt verwacht dat je de omgeving kent. Op een bordje stond ‘omrijden via Curiestraat.’ Moet ik weten waar die straat is? En toen ik eens de wegwijzer naar Groningen volgde, stond er op een geel bordje iets over de route naar Ubbena. Dat gehucht kende ik niet, dus ik wist niet dat de fietsroute naar Groningen via Ubbena leidde.

Tips

– Martin

Voor aannemers:

– probeer zoveel mogelijk te zorgen dat kan worden doorgefietst
– houd het publiek op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden
– neem eventuele klachten serieus
– los gevaarlijke situaties direct op

Voor gemeente:

– voorzie in een doorfietsplan tijdens de werkzaamheden
– als een omleiding onvermijdelijk is, maak hem dan zo kort en prettig mogelijk

Voor fietsers:

– heb geduld als er aan de weg wordt gewerkt
– zeg het ook als het wel goed is geregeld

Bron: www.youtube.com

Ruim van te voren waarschuwen

– Antoon
Als gemeenteraadslid heb ik de wethouder aangesproken op dat ‘fietsers afstappen’. ‘En dan?’, vroeg ik, dan staan we naast de fiets. ‘Wat moeten we nu doen?’ Hij keek me aan of ik niet goed bij mijn hoofd was, net zoals op deze vraag: ‘Hebt u ooit een bord gezien waarop stond ‘automobilisten uitstappen’?’
Ik ben veel te vaak te laat gewaarschuwd dat ik niet verder kon. Geef ruim van tevoren aan dat je verderop niet door kunt fietsen.

Bredere omleidingen

– Joop
Ik kom vaak fietsomleidingen tegen die net aan er mee door kunnen voor fietsen op twee wielen. Maar er zijn zat voertuigen op het fietspad met drie of vier wielen die breder zijn dan 75 centimeter. Dan kun je elkaar onmogelijk passeren. Aan beide kanten staan betonblokken, uitwijken kan niet en je kunt niet voor of achteruit. Dan heb ik nog niet eens over korte lontjes en geen geduld. Ik kan niet eens afstappen van mijn fiets, ik zit of beter gezegd ik lig. Voor twee wielen, achter één. Mijn schoenen zijn vastgeklikt op de pedalen. Omleidingen aankondigen op 50 meter afstand? Gaan we lollig doen? De laatste keer dat ik dat had moest ik vier kilometer terugfietsen. Bij verbouwingen wordt ik soms ook geconfronteerd met dat de omleiding gaat over stalen rijplaten. Op zich niks mis mee, maar vaak zo gelegd dat ze liggen als dakpannen en dat er altijd een is die om een of andere reden erg afwijkt en ver omhoog steekt. Dat kan je een velg kosten of een lekke band. En je ziet het altijd te laat zo in de ochtend in het schemer of soms nog donker.

Borden in weekend weg

– Peter
Onze ervaring in de loop der jaren is dat in het weekend (zaterdag en zondag) de borden van een omleiding gewoon blijven staan, terwijl er dan meestal niet gewerkt wordt en je vaak gewoon door kunt fietsen, of een gedeelte (korter of langer) over ‘de stoep’ kunt lopen zonder dat mensen daar last van hebben. Naderhand hebben we weleens gevraagd bij uitvoerders waarom ze de borden niet weghaalden. Meestal was het antwoord: ‘Dat gaan we niet doen op vrijdagmiddag en dan moeten we het maandagmorgen weer allemaal terugzetten.’ Begrijpelijk misschien, maar je lokt dan wel een bepaald gedrag uit. Als dat soort situaties zich voordoen, zijn er medefietsers die soms hekken opzij zetten (hebben we wel zien gebeuren) om anderen duidelijk te maken dat je er gewoon langs kunt gaan.

fietsers afstappen

Nooit meer ‘Fietsers afstappen’ 

Bij omleidingen voor de fiets gaat vaak een hoop mis. 'Fietsers afstappen'? Een zwaktebod. Lees meer

Parkeer geen busje op omleiding

– Paul
Om het fietspad vernieuwen konden de fietsers over afgezette rijbaan. Tot de aannemers dachten: hé een fietspad, daar mag ik op parkeren. Aannemers gebruiken heel vaak het fietspad als parkeerplaats. Als ik dat regelmatig tegenkom, heb ik natuurlijk weinig zin om mee te werken aan omleidingen.

Te summier

– Clemens
Wat ik miste in het artikel over omleidingen is het punt dat fietsomleidingen altijd zo summier worden aangegeven. In tegenstelling tot de zeer gedetailleerde omleidingsroutes voor snelverkeer, wordt de fietser, althans hier in Breda, na twee hooguit drie borden, het ‘bos’ in gestuurd.

Categorieën