Uitslag ledenpeiling helmen

Fietsers willen geen helmplicht, wel advisering specifieke doelgroepen

fietshelmpeiling-klein

Afgelopen oktober deelden we via de Vogelvrije Fietser en via e-mail een oproep aan alle leden van de Fietsersbond om deel te nemen aan een ledenpeiling over het onderwerp fietshelmen. Bijna 8.200 leden (ruim 25% van het ledenbestand) vulden de peiling in.

fietshelm

Daarnaast is de peiling ook uitgezet onder niet-leden. Maar liefst 50.000 niet-leden ontvangen onze nieuwsbrief de Fietsflits. Ruim 6.800 niet-leden vulden vervolgens de peiling in.

In de peiling werd gevraagd naar de mening over een helmplicht en een helmadvies. De resultaten zijn besproken op de Ledenraad op 26 november 2022.

Er blijkt geen radicaal verzet tegen een helmadvies, maar wel bestaat de vrees dat het een hellend vlak is naar een plicht. En de algemene consensus is juist dat het een persoonlijke keuze moet blijven. Mensen vinden het vooral een goed idee om anderen te adviseren een helm te dragen. Mensen op een stadsfiets vinden het een uitstekend idee voor mensen met een e-bike en ouderen vinden het iets voor kinderen.

Laat jouw stem horen!

De Fietsersbond is een vereniging van fietsers voor fietsers. Over sommige onderwerpen willen we graag de mening horen van zo veel mogelijk leden, zodat we echt het geluid van de fietser kunnen laten doorklinken in het maatschappelijk debat.

Word nu lid

Resultaten ledenpeiling fietshelmen

Het overgrote deel van zowel de leden (85%) als de niet-leden (79%) vindt het opzetten van een helm een persoonlijke keuze van mensen. Het dragen van een fietshelm verplichten voor alle fietsers ziet dan ook het merendeel niet zitten: 80% van de leden en 68% van de niet-leden. De weerstand tegen een helmplicht is wel groter onder de Fietsersbond-leden dan onder de niet-leden die deelnamen aan het onderzoek.

We vroegen in de ledenpeiling of de Fietsersbond het dragen van een helm moet adviseren aan fietsers. In het onderzoek is niet verder geëxpliciteerd wat een advies dan inhoudt. 56% van de leden versus 48% van de niet-leden gaf aan dat de Fietsersbond dit niet aan alle fietsers moet adviseren. Maar voor drie bevraagde doelgroepen (kinderen, ouderen en e-bikers) is er wel een meerderheid voor advisering over helmen. Als het aan de leden ligt gaat deze advisering vooral richting mensen op een elektrische fiets (73%), gevolgd door kinderen (72%). Voor de niet-leden is advisering aan kinderen voornamelijk belangrijk (79%). Deelnemers aan de peiling zien een helmadvies meer zitten voor specifieke doelgroepen waar zij zelf geen onderdeel van uitmaken. Zo geven de niet-leden, die vaker zelf een e-bike hebben, meer aan dat zij niet denken dat e-bikers er beter aan doen een helm op te zetten.

‘Jong geleerd, is oud gedaan’ wordt op verschillende manier geïnterpreteerd. De ene vindt dat jongeren moeten opgroeien met het idee dat het normaal is een helm te dragen, terwijl anderen juist vinden dat fietsen daarmee wordt afgespiegeld als iets gevaarlijks. ‘Laat ze vrijuit hun gang gaan en ervaring opdoen in het verkeer’. Door het bijbrengen van de unieke Nederlandse fietscultuur blijft het aantal ongelukken beperkt.

Achtergrond deelnemers peiling: leeftijd en fietsbezit

De deelnemers aan de peiling waren vergeleken met de Nederlandse bevolking over het algemeen de ouderen. Bij de leden zit 59% van de respondenten in de leeftijdscategorie 65+, terwijl nog geen 1% jonger is dan 35 jaar. Bij de niet-leden is de leeftijd van de respondenten nog hoger, namelijk 66% in de leeftijdscategorie 65+. De respondenten zijn qua leeftijd niet goed representatief voor de gehele populatie fietsers in Nederland.

De respondenten zijn voornamelijk in het bezit van stadfietsen en/of e-bikes. Fietsersbond-leden hebben gemiddeld 2,1 fietsen. De niet-leden hebben gemiddeld 1,6 fietsen. Opvallend is vooral het verschil in het bezit van elektrische fietsen, die veel meer aanwezig zijn bij de niet-leden van de Fietsersbond, en stadsfietsen, die duidelijk meer in bezit zijn van de Fietsersbond-leden. Verder valt op dat onder de leden ook meer mensen zijn met toerfiets/vakantiefiets, racefiets en vouwfiets.

De meningen over de effectiviteit van helmen zijn eveneens verdeeld, zeker bij lagere snelheden. ‘De meeste helmen die nu op de markt zijn, zijn ontworpen voor wielrenners’. Er is dus nader onderzoek nodig, ook naar het gedrag van fietsers. Gaan Nederlanders inderdaad minder fietsen als ze een helm op moeten zetten of nemen ze dan wellicht zelfs meer risico’s vanwege het gevoel van veiligheid. Ook zien velen de helm slechts als een van de instrumenten in een breder kader om de verkeersveiligheid te vergroten. ‘Laat ze eerst goed leren opstappen en afstappen, daar valt veel meer mee te winnen.’

Veel dank aan de deelnemers voor de betrokkenheid.

Wand met fietshelmen

Waar moet je op letten als je een fietshelm koopt?

Het kopen van een fietshelm lijkt ingewikkeld. Hoe bepaal je nou welke helm bij jou past?… Lees meer

Categorieën