Fietsersblog

Breed draagvlak

Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen (7)

Het is bijna zover, overmorgen mogen we onze stem uitbrengen voor de Tweede-Kamerverkiezingen. Het wordt steeds duidelijker dat de fiets bij de meeste partijen op serieuze aandacht kan rekenen.

Mobiliteitsdebat

Uit de vergelijking die de Fietsersbond maakte van de verkiezingsprogramma’s blijkt dat bijna alle partijen een serieuze fietsparagraaf hebben, met D66 en GroenLinks als koplopers. Uit de analyses van het Planbureau voor de Leefomgeving komt verder naar voren dat D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie (en in mindere mate VVD) echt forse bedragen in de fiets willen investeren, met name in stationsstallingen en snelfietsroutes. 

Die groeiende aandacht is ook terug te vinden in de positieve antwoorden die de partijen gaven op de vraag “Hoe maken we fietsen aantrekkelijker?” in het nieuwe nummer van de Kampioen van de ANWB. Opvallend daarin is dat zowel SP, CDA en 50+ in hun beantwoording uitgebreider zijn dan in hun verkiezingsprogramma. De PvdA geeft als relevante aanvulling op het verkiezingsprogramma dat snorfietsen zoveel mogelijk van de fietspaden moeten worden verplaatst naar de rijbaan. De Kampioen meldt ook dat de PVV niet op het verzoek om te antwoorden heeft gereageerd.

Debat

Niet alleen bij de politieke partijen is het draagvlak groot. Afgelopen donderdag vond in de Utrechtse Jaarbeurs een groot mobiliteitsdebat plaats op initiatief van de Mobiliteitsalliantie, een brede coalitie die aandacht vraagt voor de mobilliteit en infrastructuur van de toekomst. De Fietsersbond heeft zich bij deze coalitie aangesloten en in de bouwstenen van de visie is veel aandacht voor de fiets te vinden als oplossing voor de stedelijke bereikbaarheid. Ook hier worden stationsstallingen en snelfietsroutes expliciet genoemd.

Tijdens de door ruim 400 mensen bijgewoonde bijeenkomst daagde Saskia Kluit als directeur van de Fietsersbond de aan het debat deelnemende politici met succes uit om te investeren in de fiets. De zaal was het daar in overgrote meerderheid (75%) mee eens.

Toch zijn al die positieve ontwikkelingen zeker geen reden om zelfgenoegzaam achterover te leunen. Na woensdag is het zaak om alle beloften in concreet beleid om te zetten. Het is nu écht tijd voor een schaalsprong van de fiets.

Categorieën

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur