Fietsersblog

Boter bij de vis

Op weg naar de Tweede-Kamerverkiezingen (deel 4)

Bijna alle partijen die meedoen aan de Tweede-Kamerverkiezingen besteden aandacht aan de fiets. De Fietsersbond is momenteel een analyse aan het maken van alle programma’s, en daaruit blijkt dat D66 en GroenLinks voorop lopen, gevolgd door PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren. Later meer hierover.

De fiets bij de verkiezingen
Beeld-auteur: Martijn van Es

Op 16 februari presenteerden Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving hun bevindingen over de programma’s. De partijen leverden daarvoor gedetailleerde financiële informatie aan. En wat blijkt tot onze grote vreugde: D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en in mindere mate VVD willen forse bedragen extra in de fiets investeren.

De partijen op een rijtje:

D66: Vanuit de herprioritering en verbreding van het MIRT is tot en met 2030 in totaal 500 miljoen euro extra vrijgemaakt voor investeren in fietsinfrastructuur waaronder de aanleg van fietssnelwegen; Verbeteren van de fietsvoorzieningen bij stations.

GroenLinks: Extra investeringen in fietsinfrastructuur van 100 miljoen euro per jaar, gericht op verdere uitbreiding fietsstallingen en ov-fietsen bij stations en de aanleg fietssnelwegen. Dit betekent tot 2030 1,15 miljard euro.

PvdA: Impuls geven aan de fiets- en wandelinfrastructuur door meer snelfietsroutes aan te leggen, meer fietsparkeerplekken te realiseren bij ov-knooppunten en te investeren in wandelinfrastructuur. Hiertoe wordt structureel 100 miljoen euro per jaar uitgetrokken.

ChristenUnie: Investeren in wandel- en fietspaden, uitbreiding van het netwerk van fietssnelwegen en van de fietsvoorzieningen bij stations. Budget hiervoor is in totaal tot en met 2030 650 miljoen euro.

VVD: Verbeteren van de deur-tot-deur-reis door meer fietsenstallingen en ov-fietsen (20 miljoen euro in de periode 2018-2021). Inzetten op toename gebruik e-bikes door het aanleggen speciale stallingen (20 miljoen euro in de periode 2018-2021) en stimuleren van fietsgebruik door aanleg van fietssnelwegen (40 miljoen euro in de periode 2018-2021). Gebruiken van de verlenging van Beter Benutten voor o.a. het stimuleren van een toename van het fietsgebruik.

Over het mobiliteitsbeleid als geheel en de effecten op de modal split bevat het rapport van het PBL nog veel meer interessante informatie.

Bij het overzicht moet nog worden opgemerkt dat SP geen extra gelden voor de fiets opneemt en dat CDA en Partij voor de Dieren niet hebben meegedaan aan de beoordeling door het PBL.

De Fietsersbond hoopt vanzelfsprekend dat de plannen van de partijen een plek zullen krijgen in een nieuw regeerakkoord. Helemaal mooi zou het  zijn als er daarbovenop nog fiscale maatregelen komen die het fietsen extra stimuleren en gelden vanuit het ministerie van VWS en de gezondheidssector om het gezonde bewegen een grote impuls te geven.

Categorieën

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur