Verkeersgezondheid

De scooter moet nú van het fietspad

De scooter moet zo snel mogelijk van het fietspad naar de rijbaan. Uit een onderzoek van de GGD Gelderland-Midden blijkt dat fietsers op fietspaden blootstaan aan zeer hoge pieken van ultrafijnstof.

Uitstoot van scooters op het fietspad
Beeld-auteur: Suzanne Brink

De Fietsersbond wil dat de politiek zo snel mogelijk maatregelen gaat nemen, en wordt hierin gesteund door het Longfonds, Natuur & Milieu en Milieudefensie.

Uit het onderzoek blijkt dat tot een kwart van de luchtvervuiling met ultrafijnstof op fietspaden afkomstig is van brom- en snorfietsen, in een tunnel is het percentage zelfs 40%. Dat is torenhoog, zeker als je het afzet tegen de hoeveelheid scooters in het verkeer.

Ook blijkt uit het onderzoek dat alle scooters slecht zijn voor de gezondheid van fietsers. Niet alleen de als vervuilend bekend staande tweetaktscooters scoren slecht, ook de viertaktvoertuigen stoten veel ultrafijnstof uit.

De GGD ondervroeg ook specifiek longpatiënten naar hun ervaringen. 21% van de fietsende longpatiënten gaf aan vanwege de vervuiling drukke fietspaden te mijden of minder te fietsen. 

Stop met verbrandingsmotor

Snorscooter in Amsterdam. Foto: Fietsersbond/Suzanne Brink
Beeld-auteur: Suzanne Brink

Volgens de Fietsersbond, Longfonds, Natuur & Milieu en Milieudefensie is dit onderzoek een dringende reden om scooters zo snel mogelijk van het fietspad te halen. De organisaties pleiten ook voor strenge emissie-eisen, milieuzones en goede handhaving. Op termijn moet er echter ook een structurele oplossing komen. Brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor kunnen prima vervangen worden door elektrische scooters en fietsen.

Verkeersgezondheid

Volgens de Fietsersbond is luchtkwaliteit een belangrijk thema voor fietsers. Fietsen is gezond door de continue beweging, maar vervuiling zorgt voor een lagere gezondheidswinst dan mogelijk is.

Binnen het thema Verkeersgezondheid wil de Fietsersbond de komende tijd vaker in actie komen voor betere luchtkwaliteit op het fietspad.

Bron: www.youtube.com

Categorieën