header-handbiker

Verkeersgezondheid

Verkeersveiligheid gaat traditioneel vooral om het voorkomen van ongevallen. De Fietsersbond pleit voor een bredere kijk op dit thema, en noemt dit Verkeersgezondheid.

Oudere fietser
Beeld-auteur: Bas de Meijer

Ieder jaar verschijnen ze weer: de jaarlijkse ongevalscijfers. Hoeveel mensen zijn er het afgelopen jaar gewond geraakt en overleden in het verkeer. En hoewel die zeker van belang zijn, zijn ze volgens de Fietsersbond niet het enige criterium waarnaar je moet kijken als je de effecten van mobiliteit op onze gezondheid beschouwt. Denk bijvoorbeeld eens aan de positieve invloed van fietsen en wandelen op onze conditie, maar ook aan de negatieve invloed van de milieuvervuiling door auto’s, vrachtwagens en bussen.

Wij pleiten voor een brede kijk op verkeersveiligheid, waarin we deze elementen wél meenemen, en gelukkig worden we daarin steeds vaker gesteund door andere organisaties.

Fietsveiligheid verbeteren is gezondheid bevorderen

Fietsers in Enschede
Beeld-auteur: Gemeente Enschede

Om de verkeersgezondheid van fietsers te vergroten moeten volgens de Fietsersbond diverse maatregelen genomen worden. In onze volledige visie op verkeersgezondheid formuleren we enkele verkeersgezonde speerpunten:

  • Snelheid gemotoriseerd verkeer omlaag: 30 als norm in de bebouwde kom
  • Verplichte Intelligente Snelheids Assistent
  • Fietsersairbag en automatisch remmen
  • Eminente fietsinfrastructuur
  • Specifieke aandacht voor ouderen en kinderen
  • Stringente maatregelen tegen ultrafijnstof en roet.

Kiezen voor auto’s die de moderne en innovatieve verkeersveiligheidstechnologie vol toepassen en kiezen voor meer ruimte voor de fiets is strategisch gezien de beste keuze om tot een daadwerkelijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers te komen. Inzetten op fietsen en wandelen (actieve mobiliteit) levert daarnaast enorme gezondheidsvoordelen op door meer bewegen en minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Fietsen en gezondheid

Overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes en depressie staan bovenaan de lijst van meest voorkomende aandoeningen. Ze veroorzaken veel persoonlijk leed en zorgen voor hoge kosten in de gezondheidszorg. Maar er is een eenvoudig huis-tuin-en-keuken medicijn: de fiets.

Huisvrouw Monique (120 kilo) brengt met een bakfiets de kinderen naar school. Fietsen zorgt dat ze niet zwaarder wordt: ‘Als ik niet zou fietsen, zou ik dichtgroeien.’ Voormalig hovenier Peter fietste zich na twee hartaanvallen weer fit en is inmiddels verslaafd aan de fiets. Hij stapt zelden meer in de auto. Marco vertelt hoe hij door het fietsen zijn insuline gebruik beter onder controle kan houden en huisarts Willem gebruikt de fiets als antidepressivum: ‘Een dagelijks rondje van 40 kilometer werkt net zo goed als een pilletje, maar zonder bijwerkingen.’ Allemaal hebben ze hun eigen persoonlijke verhaal en motivatie om op de fiets te stappen. In de publicatie Fietsen als medicijn zijn deze verhalen opgetekend.

Bron: issuu.com

Fietshelmen

In Nederland laait af en toe de discussie op over actieve promotie van de fietshelm of zelfs over een helmplicht voor fietsers. De Fietsersbond heeft gerede twijfel over nut en noodzaak van deze fietshelmmaatregelen en maakt zich ernstig zorgen over de negatieve effecten van verplichte fietshelmen in Nederland Fietsland. In het dossier over fietshelmen kun je meer over ons standpunt lezen.