Nieuwsbericht

Fietsersbond betreurt toename aantal verkeersdoden

Aantal dode fietsers stijgt licht, voornamelijk door toename 80-plussers

Het aantal verkeersdoden in Nederland is in 2016 verder gestegen, zo maakte het CBS op dinsdag 2 mei 2017 bekend. Ook onder fietsers is een lichte toename te zien van het aantal verkeersdoden, van 185 naar 189. De Fietsersbond betreurt deze toename, maar ziet ook positieve ontwikkelingen voor fietsers.

ouderen_fietsen

Opvallend is dat het aantal slachtoffers onder vrijwel alle leeftijdsgroepen afneemt. Alleen de leeftijdsgroepen van 20 tot 30 (stijging van 2 verkeersdoden) en van 80 jaar en ouder met 10 verkeersdoden meer dan in 2015 vallen in negatieve zin op.

Vergrijzing

De Fietsersbond ziet in de cijfers een bevestiging dat het Nederlandse verkeersbeleid sterk inclusief is, ook de Nederlander ouder dan 80 stapt nog op de fiets. “Wel kunnen we ons afvragen tot welk niveau we het aantal verkeersslachtoffers omlaag kunnen brengen. Onze samenleving vergrijst en de groep van mensen boven de 80 jaar is helaas kwetsbaarder op momenten dat het tot een ongeval komt”, aldus Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. “Dat deze groep ook op hoge leeftijd nog blijft fietsen is een compliment voor ons Nederlandse verkeersbeleid en levert de mensen zelf een betere gezondheid op. Voor de verkeersgezondheid is dat ontzettend goed.”

Dat de ongevallencijfers in de andere leeftijdsgroepen dalen is een teken dat de inzet op verkeersveiligheid voor fietsers effectief is. Om het aantal verkeersdoden verder te beperken pleit de Fietsersbond voor lagere snelheden in het verkeer, inclusief een versnelde invoering van Intelligente Snelheids Adaptatie (ISA) en verdere verbetering van de fietsinfrastructuur, zodat onnodige ongevallen zoveel mogelijk voorkomen worden.

Saskia Kluit: “Om het aantal doden significant te verlagen zijn er nog maar een paar reële opties. Binnen de bebouwde kom zou 30 km/u echt de grens moeten zijn, die we door ISA kunnen afdwingen. Ook op andere niveaus kan techniek ons helpen: denk aan alcoholsloten en een mobiliteitsmodus in telefoons.”

 

Categorieën

Reacties

 1. Toename van het aantal verkeersdoden is niet hetzelfde als toename van de verkeersonveiligheid. Alleen onder gelijke omstandigheden kan die conclusie getrokken worden maar met een altijd wijzigende praktijk is dat vrijwel uitgesloten.

  Terecht wordt hier vermeld dat de bevolking vergrijsd, dus meer (hoog-)bejaarden op de weg die eerder letsel oplopen en een grotere kans hebben om te verongelukken als gevolg van een incident. Wanneer je beter naar de cijfers kijkt dan valt vooral op dat het bij senioren vaak gaat om eenzijdige ongevallen (in de berm raken, tegen obstakels rijden en verlies van evenwicht/vallen).

  De wens om de verkeersveiligheid te verbeteren is op zich uiteraard een mooi streven maar de vraag is of dat nog wel haalbaar is. Maatregelen als ISA en alcoholsloten (lees: voor automobilisten) voorkomen immers geen eenzijdige ongevallen en het is ook niet mogelijk om met die technische middelen het aantal fietskolometers van senioren te verminderen.

  Verbetering van de fietsinfrastructuur is nog wel haalbaar, vooral paaltjes (om auto’s te weren) blijken zeer gevaarlijk, maar ook te smalle fietspaden die resulteren in gevaarlijke passages, rechte stoepranden en bomen vlak langs het fietspad veroorzaken regelmatig eenzijdige ongevallen.

  Verder moeten kinderen eens goed nadenken wanneer het niet meer verstandig is om aftakelende ouders nog te laten fietsen, niet zelden op elektrische fietsen. Verminderend zicht, gehoor, evenwichtsgevoel en reactievermogen zijn beperkingen die niet te rijmen zijn met het gebruik van de snellere elektrische fiets. Er komt voor iedereen een dag dat het niet langer verantwoord is om (elektrisch) te fietsen.

  In plaats van verkeersonveiligheid te beschouwen als een extern probleem (ofwel alle verkeer behalve fietsers) en daarmee ook alleen externe oplossingen te zien zou de Fietsersbond beter moeten kijken naar de rol die fietsers zelf spelen in het verkeer:

  • afleiding door smartphones tijdens het fietsen
  • fysieke en mentale geschiktheid van oudere fietsers (zeker met elektrische fietsen)
  • het niet opvolgen van verkeersregels (voorrang verlenen, door rood rijden)
  • slechte communicatie (koptelefoon/oortjes gebruiken, geen richting aangeven, geen oogcontact zoeken)
  • foute plaats op de weg (tegen het verkeer inrijden, schuin kruispunten oversteken, met 3 of meer naast elkaar)
  • slechte fietsen (geen verlichting, geen bel, instabiele e-bikes)
   Genoeg redenen dus om eerst de hand in eigen boezem te steken in plaats van de problemen over het hek te kieperen.
 2. Misschien dat ouderen ook eens moeten beginnen met nadenken (sorry ouderen hierop het forum) je reactie snelheid en lichamelijke gesteldheid gaat op een gegeven moment hard achter uit. Mijn vader neemt vanaf zijn 65ste ieder jaar een rijtest bij een rijschool en is zeer kritisch tegenover zichzelf. Ja het is niet leuk dat dingen moeilijker gaan dan eerst maar je kan niet altijd verantwoordelijk op de kinderen afschuiven. Eigenlijk moet de regelgeving hier op aangepast worden.

  Mijn vader wilt bijvoorbeeld geen elektrische fiets vanwege het gewicht en omdat hij al een aantal keer in de directe omgeving heeft mee gemaakt dat mensen niet snel genoeg konden reageren omdat de snelheid te hoog was. Ook zijn de ergonomische afstellingen van deze fietsen niet altijd even goed waardoor het geheel onhandelbaar word wanneer er snel moet worden ingegrepen.

 3. Een verplichte e-bike cursus voor ouderen zou geen slecht idee zijn. Vaak hebben ze in jaren niet zo snel gereden. Je zou ze ook op een lagere snelheid kunnen afstellen 18kph bijvoorbeeld zoals de gemiddelde fietser zodat ze meer met de flow mee kunnen rijden.

 4. Ik heb een beetje afkeer van dergelijke one-size-fits-all-maatregelen. Ik ken genoeg senioren die gezond van lichaam en geest zijn en veilig door het verkeer bewegen. Voor hen is zo’n cursus geldverspilling en ook die begrenzing van 18 km/u is voor deze groep niet terecht, zij kunnen de snelheid van 25 km/u met gemak aan qua reactiesnelheid, zicht- en hoorvermogen.

  Het veiligheidsprobleem zit vooral bij de senioren die minder gezond zijn van lichaam en/of geest en moeite hebben met de drukte op de weg of met het houden van evenwicht, met name bij het op- en afstappen.
  Door allerlei goedbedoelde veiligheidsmaatregelen te nemen wordt feitelijk het gebruik van de fiets ontmoedigd waardoor oudere mensen eerder dan nodig hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid verliezen. Aangezien het aantal slachtoffers op de fiets relatief klein is afgezet tegen de omvang van het aantal fietskilometers van die groep is het ook niet nodig om drastische maatregelen te nemen. Zo is de huidige stijging van het aantal verkeersslachtoffers niet het gevolg van afname van verkeersveiligheid, maar door de groei van het aantal afgelegde (fiets)kilometers.

  Die veiligheid hebben we vooral te danken aan verbeterde infrastructuur met gescheiden banen voor snel- en langzaamverkeer. Het aantal fietsslachtoffers per fietskilometer kan daarom verbeterd worden door verdere opwaardering van de fietsinfra, bijvoorbeeld door de uitrol van het netwerk van fietssnelwegen en verbreding van lokale fietspaden, door bij de herinrichting van straten steeds eerst van de fietser uit te gaan en daarna pas van gemotoriseerd verkeer.

Discussieer mee op ons forum!

Deelnemers

 • system
 • marcopfietse
 • Lomito
 • nordicbiker