Nieuwsbericht

Fietsersbond betreurt toename aantal verkeersdoden

Aantal dode fietsers stijgt licht, voornamelijk door toename 80-plussers

Het aantal verkeersdoden in Nederland is in 2016 verder gestegen, zo maakte het CBS op dinsdag 2 mei 2017 bekend. Ook onder fietsers is een lichte toename te zien van het aantal verkeersdoden, van 185 naar 189. De Fietsersbond betreurt deze toename, maar ziet ook positieve ontwikkelingen voor fietsers.

ouderen_fietsen

Opvallend is dat het aantal slachtoffers onder vrijwel alle leeftijdsgroepen afneemt. Alleen de leeftijdsgroepen van 20 tot 30 (stijging van 2 verkeersdoden) en van 80 jaar en ouder met 10 verkeersdoden meer dan in 2015 vallen in negatieve zin op.

Vergrijzing

De Fietsersbond ziet in de cijfers een bevestiging dat het Nederlandse verkeersbeleid sterk inclusief is, ook de Nederlander ouder dan 80 stapt nog op de fiets. “Wel kunnen we ons afvragen tot welk niveau we het aantal verkeersslachtoffers omlaag kunnen brengen. Onze samenleving vergrijst en de groep van mensen boven de 80 jaar is helaas kwetsbaarder op momenten dat het tot een ongeval komt”, aldus Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. “Dat deze groep ook op hoge leeftijd nog blijft fietsen is een compliment voor ons Nederlandse verkeersbeleid en levert de mensen zelf een betere gezondheid op. Voor de verkeersgezondheid is dat ontzettend goed.”

Dat de ongevallencijfers in de andere leeftijdsgroepen dalen is een teken dat de inzet op verkeersveiligheid voor fietsers effectief is. Om het aantal verkeersdoden verder te beperken pleit de Fietsersbond voor lagere snelheden in het verkeer, inclusief een versnelde invoering van Intelligente Snelheids Adaptatie (ISA) en verdere verbetering van de fietsinfrastructuur, zodat onnodige ongevallen zoveel mogelijk voorkomen worden.

Saskia Kluit: “Om het aantal doden significant te verlagen zijn er nog maar een paar reële opties. Binnen de bebouwde kom zou 30 km/u echt de grens moeten zijn, die we door ISA kunnen afdwingen. Ook op andere niveaus kan techniek ons helpen: denk aan alcoholsloten en een mobiliteitsmodus in telefoons.”

 

Categorieën