Met ISA neemt het aantal dodelijke ongelukken af met vijftig procent

Hoe krijg je ISA ingevoerd?

ISA

Met een dwingende Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) – dus dat je echt niet harder kunt dan de maximumsnelheid – neemt het aantal dodelijke ongelukken af met vijftig procent, zegt Oliver Carsten, professor of Transport Safety aan de universiteit van Leeds. Hij heeft uitgebreid praktijkonderzoek gedaan en adviseert onder andere het Britse en Europese parlement over ISA.

Als het aantal slachtoffers door ISA zo sterk kan dalen, lijkt het logisch om alle auto’s met de dwingende variant van ISA uit te rusten.

‘Het ligt eraan hoe draconisch je het wilt hebben. Als je het systeem streng maakt, zal de acceptatie laag zijn. Als je de chauffeur de mogelijkheid biedt om toch door de begrenzer heen te drukken, vergroot je de kans op invoering. Je moet een balans vinden.’

Uw Nederlandse collega Divera Twisk van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) stelt voor om binnen de bebouwde kom zones aan te wijzen waar een dwingende ISA geldt, zodat je zeker niet harder dan 30 per uur kunt. Is dat een goed idee?
‘Dat is een goede suggestie. Maar je moet wel de zekerheid hebben dat het volledig foutloos werkt. Technisch is het niet ingewikkeld, met de huidige navigatiesystemen kun je dat prima regelen. Er zijn eigenlijk  twee systemen nodig: een navigatiesysteem met kaarten waarop de maximumsnelheid staat en ingebouwde camera’s die de borden langs de weg herkennen. Er is al een auto, de Kia Sorento, die beide systemen heeft. Jammer genoeg zijn die niet gekoppeld aan de besturing van de auto.’

De auto staat symbool voor vrijheid. Veel automobilisten zullen het niet fijn vinden dat hun vrijheid door ISA wordt ingeperkt.
‘Het is een vreemde vorm van vrijheid. Mensen willen eigenlijk de vrijheid hebben om de wet te kunnen overtreden. In Groot-Brittannië rijden op de snelwegen veel automobilisten te hard. Binnen de bebouwde kom is dat veranderd. Vroeger reed 70 procent daar te hard, nu is dat 40 procent. De meeste mensen vinden snelheidslimieten goed, maar de meeste automobilisten vinden het ook ok om de snelheid een beetje te overschrijden. Veel automobilisten zijn er zich vaak niet bewust van dat ze een beetje te hard rijden. ISA is een goed middel tegen het onopzettelijk te hard rijden. Met ISA worden ze aan de limiet herinnerd.’
‘En we weten uit opiniepeilingen dat automobilisten openstaan voor ISA. Dat is verrassend omdat mensen meestal niet gecharmeerd zijn van technieken die nieuw en onbekend zijn.’

Het publiek staat er dus niet negatief tegenover. U adviseert politici, zijn zij enthousiast over ISA?
‘Het hangt er heel erg vanaf welke politicus je het vraagt. Maar de houding in Groot-Brittannië was positief. Al zijn politici een stuk enthousiaster wanneer hun ambtstermijn voorbij is. In de jaren 2000-2005 was er een push forward, maar na de verkiezingen is de stemming sterk veranderd. Al heeft geen politicus openlijk gezegd dat die een hekel heeft aan ISA. Er ontstond discussie in Britse kranten toen er vanuit de EU een voorstel kwam om ISA in te voeren voor lichte vrachtwagens. Het is uiteindelijk op niets uitgelopen.’

 

En kunnen we wat verwachten van de auto-industrie?
‘Het vreemde is dat de auto-industrie nog geen systeem biedt. De Kia Sorento heeft al de techniek aan boord waarmee je op elke plek weet wat de maximumsnelheid is. Die techniek kun je koppelen aan de besturing van het voertuig. Waarom is dat nog gescheiden? Volvo heeft gezegd dat in 2020 niemand in een Volvo of door een Volvo om het leven komt. ISA zou heel goed helpen, maar Volvo biedt het niet aan. Waarom niet? Dat is een hele goede vraag.’

 

grafiek 90 procent

Carsten wijst erop dat dit soort systemen alleen internationaal kunnen worden ingevoerd omdat auto’s ervoor moeten worden aangepast. Hij heeft hoop dat de Europese Unie voor invoering van ISA kan zorgen.
Carsten mailt een onderzoek dat het onderzoeksinstituut Transport Research Laboratory heeft gedaan in opdracht van de Europese Commissie. In dit onderzoek zijn een aantal technieken en maatregelen op een rijtje gezet die de verkeersveiligheid kunnen verhogen.

‘Het onderzoek gaat over General Safety Regulations voor technieken in nieuwe auto’s. Het ene na het andere systeem is onderzocht door onafhankelijke onderzoekers. Alle technieken kregen een beoordeling kleur op grond van haalbaarheid en effectiviteit. ISA scoorde met groen erg goed. Dit is een grote kans. Ik ben nu minder pessimistisch over de invoering van ISA. Nu moeten de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad het er nog over eens worden.’

 


Wat is ISA?

ISA staat voor Intelligente Snelheidsassistentie, in het Engels Intelligent Speed Adaptation. Het komt er op neer dat de auto altijd weet wat de maximumsnelheid is op de plek waar de auto zich bevindt. Technisch is het geen probleem. Met GPS, digitaal kaartmateriaal en camera’s die de snelheidsborden langs de kant van de weg lezen, weet de auto altijd wat de maximumsnelheid ter plaatse is. De discussie gaat over wat er met die informatie moet gebeuren. Moet er een vrijblijvende waarschuwing – een piepje – aan de chauffeur worden gegeven? Of moet het dwingender? De volgende stap is dat het gaspedaal tegendruk geeft. Als je harder trapt, kun je toch de waarschuwing negeren. De laatste stap is dat je echt niet harder kunt dan de limiet, hoe hard je het gaspedaal ook intrapt. Die dwingende variant kan de meeste levens redden.

Categorieën