Je neemt gewoon de fiets

Gepubliceerd op 03-03-2013. Laatste update op 24-06-2013.

Je neemt gewoon de fiets. Iedereen fietst. Je zou niet weten hoe het anders moet.

Zo schreef socioloog Giselinde Kuipers in 2010 in haar oratie De fiets van Hare Majesteit: Over nationale habitus en sociologische vergelijking. Ze doelt hier op de Nederlander en zijn fiets. Fietsen is zo gewoon geworden dat we zijn vergeten waarom we eigenlijk fietsen. Dat we wereldkampioen fietsen zijn valt pas op wanneer we nieuwkomers in onze samenleving met de fiets zien worstelen. En als je goed kijkt zie je ook dat niet voor elke Nederlander de fiets zo gewoon is. De een fietst veel meer dan de ander. 

Eerder onderzoek toonde al aan dat er verschillen bestaan tussen het fietsgebruik van dé autochtoon en dé allochtoon. Wat zijn die verschillen, wat is de reden ervoor en kunnen die worden verkleind door (ander) fietsbeleid? Ik heb hier onderzoek naar gedaan in het kader van mijn master studie Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Ik heb een enquête afgenomen bij inwoners van twee wijken en daarin onderzocht of hoger opgeleiden (van niet-westerse komaf) meer fietsen dan lager opgeleiden (van niet-westerse komaf). De eerste wijk, Hoograven in Utrecht, is gekozen door De Fietsersbond. De tweede wijk, Boschveld in ’s-Hertogenbosch, heb ik geselecteerd omdat hij vergelijkbaar was met Hoograven. Het zijn wijken waarvan de afkomst van de bewoners vergelijkbaar is, waar stedelijke problemen spelen en het fietsgebruik lager is dan gemiddeld. 

Verschillen in fietsgebruik.

Uit de antwoorden van de 286 respondenten uit Boschveld en Hoograven blijkt duidelijk dat respondenten van Nederlandse komaf inderdaad meer, en over grotere afstanden fietsen dan niet-westerse respondenten. Twee van de drie respondenten van niet-westerse afkomst fietsen niet meer dan vijf kilometer, terwijl maar één op de drie respondenten van Nederlandse afkomst niet meer dan vijf kilometer fietst. Maar belangrijk is dat niet-westerse respondenten dus weldegelijk fietsen. Ook werd gevonden dat hoger opgeleiden meer fietsen dan lager opgeleiden. 

 

 

Grafiek scriptie Thijs Koolhof

In tegenstelling tot wat wel gedacht wordt over mensen met een niet-westerse achtergrond, kan het merendeel van de inwoners van Hoograven en Boschveld met niet-westerse achtergrond dus wel fietsen, heeft een fiets tot zijn beschikking en geen negatief beeld van de fiets. Wel blijken Nederlanders vaker en over grotere afstanden te fietsen dan niet-westerlingen. Maar nogmaals, de niet-westerse respondent fietst wel. Alleen niet zo vaak als de Nederlander, fietsen is voor hem minder normaal.

Om de fiets ook normaal te maken voor Nederlanders met een niet-westerse achtergrond zou je de fietsmarketing meer op de jeugd moeten richten in plaats van op volwassenen omdat die laatsten minder makkelijk hun gedrag veranderen. Introduceer de fiets bij jonge kinderen zodat de fiets voor hen een gewoonte wordt. Niet alleen bij kinderen met een Nederlandse achtergrond maar zeker ook bij kinderen met een niet-westerse achtergrond, zodat ook voor hen de fiets een vanzelfsprekendheid wordt en ze niet meer zouden weten hoe het anders moest.

Dit weblog is een samenvatting van de scriptie van Thijs Koolhof. Een uitgebreider verslag vindt u hier: NL samenvatting je neemt gewoon de fiets.docx. Lees ook de gehele thesis van Thijs Koolhof: ‘Does one’s descent affect bicycle use?’

allochtonen en fietsen

Ik ben een aantal jaren (5) bezig met het fietsles geven van allochtonen. En ik ga steeds meer snappen waarom allochtonen zo weinig fietsen. De Fietsersbond heeft een enorm gebrek aan kennis omtrent dit onderwerp zoals de meeste Nederlanders dat hebben. Als je de wieltjes rond krijgt kun je toch fietsen? Nee dus. Allochtonen schamen zich vaak om toe te geven dat ze niet goed kunnen fietsen. En zo zijn er veel meer psycholgische zaken die gewoon genegeerd worden ook door de Fietsersbond. Met de kennis die ik opgedaan heb zou ik graag wat willen doen.

Dag Riet, Ik lees je reactie

Dag Riet,
Ik lees je reactie nu pas en ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Kom je morgen ook op het fietssymposium in Utrecht over fietscultuur? Ik presenteer over fietslessen geven en wat ik daar zelf van geleerd heb. Ook ik had toen ik hier lang geleden mee begon geen idee.
Groeten van Angela

fietslessen

De Fietsersbond heeft de fietsschool opgericht, al heel wat jaren geleden. Kijk op www.fietsersbond.nl/fietsschool voor meer info. Daar kun je ook je kennis kwijt.

Het is inderdaad opvallend

Het is inderdaad opvallend dat allochtonen vaak een beetje wiebelig op de fiets zitten. Ook niet gek natuurlijk als je bedenkt dat wij als Nederlanders van jongs af aan al leren te fietsen. Wij weten niet beter.

Mooi om te zien dat mensen het initiatief nemen om deze mensen te helpen.

Ik woon in Amsterdam West en

Ik woon in Amsterdam West en fiets dagelijks door wijken met een hoog percentage niet-westerse allochtonen, fietsvoorzieningen waar de mensen in het centrum een moord voor zouden plegen en opvallend weinig fietsers.
Wat mij elke keer weer opvalt is dat de jeugd tot 10 jaar enthousiast aan het fietsen is (favoriet speelgoed) en daarbij een opvallend hoge vaardigheid aan de dag legt. Maar totdat (zo'n jaar geleden) de omafiets omarmd werd door Marokkaanse jongens, zag je haast nooit iemand boven de 12 op de fiets.
De aanbeveling van Thijs lijkt mij er daarom wezenlijk naast. We hoeven die jeugd niet aan het fietsen te krijgen, we moeten ervoor zorgen dat ze er niet mee ophouden.
Bijvoorbeeld door de keus voor OV en snorscooter onaantrekkelijker, duurder of moeilijker te maken.

Opnieuw leren fietsen

Op middelbare leeftijd heb ik leren ligfietsen (Challenge Seiran 24inch) en dat was opnieuw leren fietsen. Voortdurend omvallen, angstaanjagende situaties waarbij je niet wist hoe je moest reageren, de oude routines van de gewone fiets vergeten, situaties sneller moeten inschatten. sneller reageren, anders manoeuvreren, bochten voorzichtiger nemen en na een jaar intensief(!) fietsen had ik het onder de knie. Toen had ik een déja vu: toen ik jong was heb ik ook zo leren fietsen. Van wandelen naar fietsen was een ongelooflijk (gevaarlijk) avontuur en alleen door het heel veel te doen bouw je ervaring en zelfvertrouwen op dat zelfs door een valpartij (en een ernstig verkeersongeluk) niet verdwijnt. En dat is nu het verschil tussen die veelfietsende westerling ( want er zijn ook westerse allochtonen, of horen die bij de Nederlanders) en de niet westerling: meer oefening baart meer kunst, dit is mijn persoonlijke mening.

Etienne Bral (actief lid Delft e.o.)

Waarom zou je niet fietsen.

Waarom zou je niet fietsen. Het is nog zo leuk! En zeker als je een nieuwe fiets kan kopen met extra korting bij shopfish ;) http://www.shopfish.nl/shop/onlinefietsenzaak

Remblokken i. p. v. trommelrem

Even iets anders.
Remblokken op de band.
Ik had een fiets met achter trommelrem en voor remblokken
Bij regenweer heel erg gevaarlijk is mij gebleken!
De band is dan nat en de weg ook.
De remblokken zijin dan ook nat en het spul glijdt door.
Heb nu weer een fiets met trommelremmen voor en achter en ik wil geen remblokken meer, veel te gevaarlijk als je voor wegmisbruikers weer eens in de noodrem moet!

Fietsgroet Dorinde uit Apeldoorn

Nuttig gelezen gedeeld in

Nuttig gelezen gedeeld in deze thread hebben van grote bruikbaar materiaal, dat veel nuttig een voor veel mensen om de vereiste kennis.
remy hair weave

Weet u zeker dat de

Weet u zeker dat de informatie in de bovenstaande tekst zijn helemaal waar? free instagram likes