Wetten en regels

Voor iedere fietser zijn er wetten en regels om zich aan te houden. Maar naast plichten heeft een fietser ook rechten. De Fietsersbond heeft een werkgroep Fiets en Recht die zich bezighoudt met alle wetten en regels die fietsers tegenkomen.