header-doortrappen

Betaalinformatie

Door het ondertekenen en versturen van de SEPA machtiging voor het lidmaatschap, geef je toestemming aan de Fietsersbond voor het sturen van een incasso-opdracht naar je bank om de overeengekomen bijdrage(n) van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank (vraag je bank naar de voorwaarden).

Automatische afschrijvingen van de Fietsersbond zijn herkenbaar aan ons Incassant-ID: NL92ZZZ404646710000.

Wijzigingen in je lidmaatschapsgegevens (adreswijzigingen, opzeggingen) kun je doorgeven aan de ledenadministratie via https://www.fietsersbond.nl/contact-en-ledenservice/wijzigen-lidmaatschapgegevens/ of via e-mail [email protected].