BeweegSchool_Web_2985x675

Beweegvriendelijke Schoolomgeving

De Fietsersbond en Wandelnet voeren dit project uit in samenwerking met JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Het project ‘Beweegvriendelijke Schoolomgeving’ maakt het mogelijk dat kinderen vaker, veiliger en comfortabeler naar school fietsen door scholen en gemeenten te stimuleren om de schoolomgeving te verbeteren aan de hand van duidelijke criteria. Naast een veilige inrichting voor kinderen die lopend of op de fiets naar school komen, moet de schoolomgeving zo ingericht zijn dat deze nog meer kinderen uitnodigt om – met hun ouders – op de fiets of lopend naar school te komen én om te bewegen.

Om iets te veranderen is het noodzakelijk dat er samenwerking tot stand komt tussen medewerkers uit verschillende domeinen bij de gemeenten. Samen met JOGG hebben we een aanpak ontwikkeld waarbij de JOGG-regisseur een verbindende rol speelt tussen de verschillende partijen.

Eind 2020 vond de kick-offbijeenkomst plaats met beleidsmedewerkers van twintig gemeenten en twee provincies die een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving willen creëren. In 2021 gaan we van start met een serie masterclasses, verzorgd door onder meer het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Hiermee zetten we met JOGG-regisseurs en geïnteresseerde collega’s uit andere domeinen de eerste stappen op weg naar een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving.

Wat is Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG?)

JOGG wil de maatschappij zo gezond maken dat welvaartsziekten als overgewicht en obesitas geen kans meer maken.

De focus ligt nog te veel op het genezen van ziekten of het geven van zorg. JOGG wil een maatschappij, waarin het uitgangspunt ‘gezond leven’ is. Een samenleving die niet alleen de verantwoordelijkheid legt bij het individu, maar collectief een gezonde manier van leven mogelijk maakt. Om dit te bereiken maakt JOGG de fysieke en sociale omgeving waarin de jeugd opgroeit gezonder. Dit noemen wij de leefstijltransitie.Sinds de start in 2010 is JOGG de aanjager en verbinder van een groeiend netwerk. Omdat alle verbonden partijen concreet aan het werk gaan om de leefomgeving gezonder te maken, spreken we van een werknet.

Kijk voor meer informatie op www.jogg.nl

Wat zijn JOGG-regisseurs?

Het lokale werknet van JOGG wordt aangestuurd door het JOGG-team van een JOGG-regisseur en de beleidsmedewerker binnen die gemeente.  Dit team creëert een werknet vanuit de hele gemeenschap: professionals vanuit de kinderopvang, het onderwijs, de sport, welzijn, zorg en het bedrijfsleven, vaak ondersteund door een regiocoördinator. 

De lokale JOGG-aanpak gaat uit van een integrale aanpak op verschillende niveaus. Op beleidsniveau, uitvoerend niveau en op wijkniveau werkt men samen aan een gezonde leefomgeving voor kinderen. Voor meer informatie: 
https://jogg.nl/werknet

Terugblik masterclass: Marco te Brömmelstroet over de beweegvriendelijke schoolomgeving

Tijdens de Masterclass Veilige Beweegvriendelijke Schoolomgeving, neemt Marco te Brömmelstroet ons mee in zijn aanpak om, in plaats van een geplande K&R zone bij de school van zijn eigen kinderen, een beweegvriendelijke omgeving te maken. Hij neemt ons mee in het proces, illustreert waarom dat moeizaam gaat en helpt ons aan de hand van een aantal andere praktijksituaties door een andere bril te kijken en stelt de terechte vraag waarom wij als samenleving überhaupt auto’s faciliteren in de schoolomgeving.

Bron: www.youtube.com

Gemeenten

Vrijwilligers Fietsersbond

In verschillende delen van het land zoeken we op dit moment mensen die mee kunnen helpen met een buurtsafari om de schoolomgeving in kaart te brengen. Kijk hier waar we je hulp goed kunnen gebruiken. Doe je mee? Meld je hier aan!

Vrijwilligers van de Fietsersbond kunnen ons ook helpen door hier drie vragen te beantwoorden. Ook kun je hier je mailadres achterlaten als je op de hoogte wilt blijven van het project. En volg ons vooral op LinkedIn voor updates!  Als er in jouw gemeente een JOGG-regisseur met het project aan de slag gaat, zullen we je hierover benaderen en jullie aan elkaar proberen te koppelen. Samen bereik je meer!

 

Wat is een beweegvriendelijke schoolomgeving? Download hier de tipsheet!

pdf ⋅ 221 KB

Tipsheet Veilige Beweegvriendelijke Schoolomgeving

Download

Ga op buurtsafari en check hoe het in jouw schoolomgeving is geregeld!

pdf ⋅ 229 KB

Buurtsafari

Download