Huka Cortes 5689 klein

De Fietsersbond en de driewielfiets

De Fietsersbond wil graag het gebruik stimuleren van de driewielfiets.

Nogal wat mensen die hun leven lang gefietst hebben, komen op een gegeven moment op een punt dat ze niet meer goed op een gewone fiets of een e-bike durven rijden. Bijvoorbeeld omdat ze moeilijk hun evenwicht kunnen bewaren en bang zijn om te vallen. Het gevolg is dat ze van anderen afhankelijk worden voor hun vervoer, om familie en kennissen te bezoeken of om boodschappen te doen. Het openbaar vervoer is dan niet altijd een geschikt alternatief en een scootmobiel heeft als belangrijk nadeel dat men niet meer echt beweegt, hetgeen de lichamelijke gezondheid niet echt ten goede komt.

Huka Cortes 180515 klein

De afgelopen jaren hebben we goede ervaringen opgedaan met het organiseren van oefendagen met driewielfietsen. De deelnemers zijn enthousiast en gaan in veel gevallen over tot de aanschaf van zo’n fiets, waardoor ze weer vaker de deur uit kunnen en zelfstandig functioneren wordt bevorderd. Tegelijkertijd heeft de driewielfiets niet bij iedereen een even goed imago en daar willen we verandering in brengen.

In 2017 en 2018 voerden we dankzij het programma ‘Meer veerkracht, langer thuis’ van FNO het project ‘Van 2 naar 3’ uit waarmee we meer dan duizend mensen actief kennis lieten maken met de driewielfiets. In de komende jaren hopen wij meer van deze dagen te kunnen organiseren, met hulp van overheden en welzijnsorganisaties.