fietsgeluk

Fietsgeluk in de ogen van 10 sprekers

De sprekers van het congres Fietsstad van de Toekomst gingen allen in op het thema Fietsgeluk! Lees hier waar ze het op 28 februari 2020 over hadden en download hun presentaties.

Hoe voer je een succesvolle Fietsstadcampagne?

Door: Benjamin Groenewolt (gemeente Enschede) & Melvin ten Dolle (gemeente Veenendaal)

In deze workshop vertellen de gemeenten Enschede en Veenendaal over hun aanpak om fietsen en de fietsstadcampagne onder de aandacht van bewoners, ondernemers en politiek te brengen. Hoe hebben zij dit gedaan en hoe zou u dat kunnen doen?

Download presentatie

Niet alleen fietsgeluk in de Schoolstraat!

Door Sabine van Lancker van Mobiliteitsbedrijf stad Gent

Gent was de eerste stad in Vlaanderen om het concept schoolstraat uit te proberen in twee doodlopende straten in 2012. Op de piekmomenten wordt de straat gesloten met een dranghek voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. Met een schoolstraat wordt het een stuk aangenamer voor fietsers en voetgangers, aangezien zij meer ruimte krijgen.

Download presentatie

Gelukkige omleidingen bij werk in uitvoering 

Door Matthijs de Ruijter van Dura Vermeer

Tijdens werk in uitvoering wordt regelmatig een fietsomleiding ingesteld. Dit is noodzakelijk voor de werkzaamheden, en draagt bij aan de verkeersveiligheid van fietsers. Een fietsomleiding is nooit hetzelfde, en kan op vele manieren worden ontworpen. Deze sessie neemt je mee in de keuzes van een aannemer bij het realiseren van een gelukkige fietsomleiding.

Download presentatie

Fiets jij al naar je werk?

Door Kate de Jager van Ministerie IenW

IenW motiveert werkgevers om 10% meer medewerkers op de fiets te krijgen in 2020 met de Fietsmissie. ‘Kies de fiets’. Waarom? Fietsende medewerkers zijn vitaler en gelukkiger en dragen bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van NL. Kom langs, zodat ook jij met concrete handvatten (fietsend) naar je (net)werk kunt.

Presentatie is geannuleerd

Visie 2040 en het fietsgeluk van de toekomst 

Door Saskia Kluit van de Fietsersbond  
   
De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland. Met als doel: fietsgeluk voor iedereen. Hoe beleefden we het fietsen vroeger en hoe ervaren we dat vandaag? Nog leuker is je af te vragen hoe we in de toekomst over straat fietsen. Maakt ons dat nog gelukkiger dan we nu al zijn? Saskia neemt je mee in de visie van de Fietsersbond en legt uit hoe gezondheid, de fietsfamilie, de drie fietsnetwerken en alle fietstypes een rol spelen in het fietsgeluk van de Nederlandse fietser in 2040.

Download presentatie

Met Gazelle blijf je fietsen 

Door Bastiaan Bless van Gazelle

Koninklijke Gazelle wil mensen motiveren zoveel mogelijk te fietsen. Want meer fietskilometers zorgen voor een betere wereld en meer leefbare steden: gezonder, schoner en leuker. Kortom: Gazelle ziet zichzelf als leider in de wereldwijde fietsrevolutie. Hoe het 128 jaar oude bedrijf daar invulling aan geeft via oplossingen voor de fietser en diverse maatschappelijke partnerships vertelt channel manager Bastiaan Bless.

Download presentatie

Fietsgeluk in het buitenland: hoe Nederland helpt steden te transformeren  

Door Lucas Harms van Dutch Cycling Embassy

De Dutch Cycling Embassy is een publiek-privaat netwerk dat tot doel heeft de Nederlandse kennis en expertise rondom de fiets naar het buitenland te brengen en daarmee het fietsgeluk te verspreiden. Met bijna 70 deelnemende partijen helpen wij landen en steden wereldwijd om het fietsgebruik te stimuleren, door de fietscondities te verbeteren en fietsbeleid te bevorderen. In deze presentatie zal een toelichting worden gegeven op onze werkzaamheden aan de hand van enkele tot de verbeelding sprekende voorbeelden.

Fietsen op recept

Door Ernest van den Bemd van de Fietsersbond
 
Fietsen is een laagdrempelige manier om fit en gezond te blijven, dat weten we inmiddels allemaal. Het inzetten van fietsen als preventiemiddel tegen aandoeningen als diabetes en obesitas wint terrein. Maar het is nog nauwelijks bekend dat de fiets, in combinatie met andere middelen, ook gericht kan worden ingezet bij de curatieve behandel­ing van aandoeningen en in het behandeltraject rond medische ingrepen. Daarom wordt fietsen tot op heden nog zelden ingezet als ‘geneesmiddel’ bij behandelingen en therapieën. De Fietsersbond ziet het als haar rol om de aanjager en verbinder te zijn bij het verkennen van dit terrein. We willen een onderbouwing leveren voor zowel de inzet van de fiets als preventie- en behandelmethode (curatief), als bij het bevorderen van veerkracht rondom ingrepen. Daarnaast willen ze met `Fietsen op Recept` bewerkstelligen dat de relatie tussen fietsen en gezondheid nog steviger wordt gelad­en.

Download presentatie

Fietsgeluk in beeld

Door Mark Wagenbuur van BicycleDutch

Mark Wagenbuur is blogger en videomaker onder de naam BicycleDutch. In ruim 10 jaar maakte hij zo’n 800 videos om het fietsen in Nederland in beeld te brengen. Mensen in het buitenland kijken met bewondering en afgunst naar die gelukkige fietsers. Kunnen wij ook naar onszelf kijken met die blik van buiten?

goinGDutch

Door Marcel van Beek, Schiphol Group

De presentatie betreft de programma aanpak ‘goinGDutch’ om werknemers te motiveren om met hun e-bikes of gewone fietsen van en naar de luchthaven te reizen. Het programma bevat investeringen om de bestaande fietsinfrastructuur, fietskluisjes, kleedkamers en laadstations te upgraden en comfortabele kleding te bieden voor elk type weer. Het zal leiden tot minder files en een grotere vitaliteit van het personeel. Schiphol investeert met haar partners in dit programma, ‘goinGDutch’ genaamd. Doel voor 2024 is 10.000 dagelijkse fiets-forenzen, wat resulteert in een vermindering van het aantal werknemersauto’s op de luchthaven met meer dan 3.000 per dag.

Thema’s:

  • Partnerschap en co-creatie voor innovatie
  • Duurzaamheidsfeiten en -cijfers voor mobiliteitsoplossingen
  • Een nieuw perspectief op toegankelijkheidsdoelen
  • Fietsoplossingen voor langere reisafstanden om de luchthaven te verbinden

Download presentatie