fietsgemeente_header_gelejas

Fietsgemeente 2022: Hoe scoort jouw gemeente?

Alle gemeenten in Nederland doen mee aan de verkiezing van Fietsgemeente 2022. Kijk hier hoe het in jouw gemeente gesteld is.

Lang niet overal krijgt de fietser de aandacht die hij verdient. Lekker fietsen begint bij goede fietspaden. Wil jij ook lekker fietsen? Steun ons dan en samen zorgen we voor mooie, veilige en comfortabele fietspaden.

Over de scores

Publieksenquête

De vragen uit de enquête van Fietsgemeente 2022 zijn verdeeld over vijf categorieën:

8-80

Een categorie die iets vertelt over hoe het is om in deze gemeente als kwetsbaardere fietser te fietsen, denk hierbij aan 8-jarigen en 80-jarigen.

Beleving

Hoe ervaren fietsers het om in deze gemeente te fietsen? Is het stressvol of ontspannen om hier te fietsen?

Onderhoud

Wordt de infrastructuur ook goed onderhouden? Denk hierbij aan aspecten als afwatering en kuilen in de weg, maar ook aan winteronderhoud en het verwijderen van blad.

Netwerk

Is het fietsnetwerk logisch gekozen, kun je makkelijk je route vinden en rij je niet te veel om?

Infrastructuur

Hoe is de infrastructuur geregeld, ligt er voldoende comfortabele verharding, zijn er voldoende parkeerplekken van voldoende kwaliteit?

Objectieve factoren

Naast deze resultaten hebben we ook een aantal objectieve gegevens toegevoegd over het fietsen in de Nederlandse gemeenten.

Omrijdfactor

Als we ritten plannen vanuit een centraal punt naar punten die hemelsbreed een kilometer verderop liggen, hoeveel moeten we dan meer fietsen dan die ene kilometer? Hoe kleiner die afstand, hoe hoger de score.

Stedelijke dichtheid

Hoe dichter een gemeente bebouwd is, des te meer bestemmingen liggen er op fietsafstand. Omdat het onzin is om een klein dorp te vergelijken met een grote stad geeft deze score aan hoe verstedelijkt een gemeente is vergeleken met gemeenten van vergelijkbare omvang.

Rotondes

Zijn de rotondes binnen de gemeente zo ontworpen dat fietsers op de rotonde voorrang hebben? Sommige gemeenten scoren hier 0 punten omdat ze geen rotondes hebben.

50 km/u

Hoge snelheidsverschillen zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarom is het veiliger om langs 50 km/u wegen aparte fietspaden aan te leggen. Deze score geeft aan of gemeenten dit ook doen. Als de fietser de weg nog direct met de auto deelt, dan scoort de gemeente lager.

Al deze gegevens zijn gescoord op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (uitstekend). Het gemiddelde van al deze schalen wordt genomen, waarbij de schalen gebaseerd op de enquête tweemaal ingebracht zijn (dubbel zo zwaar meetellen dus).

Kaart Fietsgemeente 2024

Fietsgemeente 2022

Naar de overzichtspagina Lees meer