fietsgemeente_header_studenten

Fietsgemeente 2022: Over de verkiezing

De basis van de verkiezing van Fietsgemeente 2022 ligt in de tweejaarlijkse online enquête. Deze enquête is hét moment voor fietsers in het land om als jury op te treden en hun ongezouten mening te geven over dat gevaarlijke kruispunt of een onveilige schoolroute in de gemeente waar ze wonen, waar ze werken of waar ze op vakantie gaan. Het kan allemaal, vanuit elke (fiets)rol kon je een nieuwe enquête invullen!

Elke gemeente doet automatisch mee. Fietsers konden dus over elke gewenste gemeente een enquête invullen. Wel moest de gemeente over minstens 50 ingevulde enquêtes beschikken om mee te kunnen dingen naar de felbegeerde titel. De enquête kon worden ingevuld tot en met 31 oktober 2021.

De enquêtevragen

De enquête gaat over vijf hoofdonderwerpen. Alle vragen bij deze vijf hoofdonderwerpen worden ingevuld door op een schaal van 1 tot 5 een score te geven.

8-80

Het onderwerp 8-80 vertelt hoe het is om in de gemeente te fietsen als kwetsbare fietser. Denk hierbij aan 8-jarigen of 80-jarigen. Voorbeelden van vragen bij dit onderwerp zijn:

  • In mijn gemeente voelen jonge fietsers en ouderen zich … niet veilig – veilig
  • Kinderen kunnen veilig naar school fietsen … niet mee eens – helemaal mee eens

Beleving

Beleving haakt in op hoe fietsers het ervaren om in de gemeente te fietsen. Voorbeelden van vragen bij dit onderwerp zijn:

  • In mijn gemeente is fietsen … stressvol – ontspannend
  • In mijn gemeente wordt voor fietsers … niets gedaan – veel gedaan

Onderhoud

Onderhoud gaat over het onderhoud aan de infrastructuur, zoals het verwijderen van blad, winteronderhoud, kuilen in de weg en afwatering. Voorbeelden van vragen bij dit onderwerp zijn:

  • In mijn gemeente worden in de winter de fietspaden … niet gestrooid en vrijgehouden – zeer goed gestrooid en vrijgehouden
  • In mijn gemeente zijn fietspaden niet schoon – schoon

Netwerk

Het onderwerp netwerk gaat over het fietsnetwerk in de gemeente. Is dit logisch? Kan je je route vinden en/of moet je veel omrijden? Voorbeelden van vragen voor dit onderwerp zijn:

  • In mijn gemeente bereik ik mijn bestemming … met veel omfietsen – zonder veel omfietsen
  • In mijn gemeente is snel doorfietsen … niet te doen/lastig – goed te doen/gemakkelijk

Infrastructuur

Infrastructuur haakt onder andere in op hoe goed verkeersvoorzieningen geregeld zijn. Denk hierbij aan voldoende comfortabele verharding van wegen of voldoende parkeerplekken. Voorbeeldvragen hierbij zijn:

  • In mijn gemeente zijn verkeerslichten voor fietsers … niet goed afgesteld – zeer goed afgesteld
  • In mijn gemeente zijn fietsroutes … vol hobbels en oneffenheden – aangenaam glad
pdf ⋅ 1 MB

Fietsstadenquête pdf

Download

Beoordeling en berekening

Om in juni één gemeente aan te wijzen als de Fietsgemeente van 2022, weegt de mening van de duizenden juryleden in het land erg zwaar. Zij fietsen tenslotte dagelijks in de gemeenten en zijn daarom onze ervaringsdeskundigen. Maar om ook een objectieve factor toe te voegen in de beoordeling van de gemeenten, combineren we de subjectieve data van onze juryleden met door ons geselecteerde objectieve data over fietsen in de Nederlandse gemeenten.

De objectieve data bestaat uit vier onderwerpen:

Omrijdfactor

Om de omrijdfactor te bepalen plannen we vanuit een centraal punt in de gemeente een aantal fietsritten naar punten die hemelsbreed een kilometer verderop liggen. De hamvraag hierbij is: hoeveel kilometer moeten we nu werkelijk fietsen vanaf het centrale punt om bij die punten te komen? Hoe dichter deze afstand in de buurt ligt van die ene kilometer, hoe beter een gemeente scoort voor de omrijdfactor.

Stedelijke dichtheid

De stedelijke dichtheid gaat over de mate waarin er in een gemeente dicht op elkaar gebouwd is. Want hoe dichter een gemeente bebouwd is, hoe meer bestemmingen er op fietsafstand liggen. Voor de stedelijke dichtheid geldt dat we gemeentes met vergelijkbare omvang met elkaar vergelijken om tot een score te komen.

Rotondes

Voor de rotondes kijken we naar het ontwerp. Zijn de rotondes binnen de gemeente zo ontworpen dat fietsers op de rotonde voorrang hebben? Een score van 0 voor dit onderwerp is mogelijk. Dit gaat dan om gemeenten die geen rotondes hebben.

50 km/u

Hoge snelheidsverschillen zorgen voor gevaarlijke situaties. Het is daarom veiliger om langs wegen waar 50 km per uur wordt gereden, aparte fietspaden aan te leggen. De score voor 50 km/u geeft aan of gemeenten aparte fietspaden hebben aangelegd naast 50 km/u-wegen. Als de fietser de weg deelt met automobilisten en geen apart fietspad heeft, dan scoort een gemeente lager voor dit onderwerp.

Net als voor de subjectieve data, geldt ook voor de onderwerpen uit de objectieve data dat wij een score op een schaal van 1 tot 5 toekennen per gemeente.

De subjectieve data van onze duizenden juryleden en de objectieve data van de Fietsersbond maken één gemeente tot winnaar.

Alle antwoorden op elke individuele vraag bij de hoofdonderwerpen worden samengenomen tot één gemiddelde. De data van de fietsers telt twee keer mee. De objectieve data slechts één keer.

shareimage

Fietsgemeente 2022

Naar de overzichtspagina Lees meer