bakfiets_header

Taken en klussen voor vrijwilligers van de Fietsersbond Routeplanner

Als vrijwilliger werk je mee aan het bouwen, onderhouden en verbeteren van de Fietsersbond Routeplanner.

Met behulp van een geavanceerde cartografische editor kun je wegen, fietspaden, knooppunten en POI’s (Points of Interest) intekenen. Bij elk daarvan kun je gedetailleerde kenmerken toevoegen.

Wat kun je doen als startende vrijwilliger?

Het is van belang je eerst een beeld te vormen van het werk en de editor te leren kennen.

1. Filmpjes
Bekijk de filmpjes met uitleg over een aantal onderdelen van de editor.

2. Vrijwilligershandboek
Lees op je gemak het handboek. We realiseren ons dat hier erg veel informatie staat. Begin in ieder geval met deel A. Hierin staat beschreven wat het vrijwilligerswerk voor de fietsrouteplanner precies inhoudt en wat voor klussen je zoal kunt doen.

3. Contact met hulpvrijwilligers
Schroom niet om contact op te nemen met een hulpvrijwilliger. Als je inlogt in de editor, vind je ze in het menu bij ‘Vrijwilligers’ door te klikken op de lijst ‘Lijst hulpvrijwilligers’. Je kan ze o.a. vragen om een keer samen met jou te editen, je invoer een keer te laten controleren, of ze te vragen welke dingen je het  beste kan oppakken bij jou in de omgeving.

Je beheerst de basis van de editor, wat nu?

Er is vrijwel altijd genoeg te doen. In sommige regio’s hoeven alleen de wijzigingen in de infrastructuur bijgehouden te worden, in andere regio’s is de basiskaart nog niet klaar en moeten bestaande fietspaden en wegen nog worden toegevoegd en kenmerken worden ingevoerd. Heb je het idee dat je eigen omgeving goed in kaart is gebracht, zijn er ook een aantal klussen die je op afstand kan doen en waar je geen lokale kennis voor nodig hebt.

Hieronder vind je diverse zaken die je kunt nalopen. Dit rijtje dient als inspiratie en houvast bij het (gaan) editen. Verwacht niet dat je meteen alles kunt doen.

1. Kenmerken wegen
Bekijk of de kenmerken van wegen allemaal zijn ingevoerd. Vink daarvoor in de editor bij ‘Fietsnetwerk’ de ‘Instellingen kleur’ van de wegen aan en klik in het rijtje kenmerken op het kenmerk “Wegen die helemaal af zijn”. Zo ontdek je welke wegen nog niet af zijn en kan je bekijken m.b.v. het wegformulier welke kenmerken nog onbekend zijn. Zo kun je de uitdaging aangaan alle wegen in je omgeving van ‘nee’ (niet af, en met rode kleur) naar ‘ja’ (wel af, en met groene kleur) te krijgen. Dit kan je uiteraard uitbreiden naar een steeds groter gebied.

2. Ontbrekende wegen/fietspaden
Bekijk in de editor of je het idee hebt dat echt alle fietspaden in je omgeving erin staan. Door ontbrekende kenmerken in te voeren (zie vorige punt) heb je overigens grote kans vanzelf ontbrekende wegen en fietspaden tegen te komen. Het is belangrijk ook de aanleg van nieuwbouwwijken in de gaten te houden en voer deze pas in als de straten er daadwerkelijk zijn.

3. Points of Interest
Kijk of er POI’s (Points of Interest) kunnen worden ingevoerd, zoals hindernissen, bankjes, ANWB-paddenstoelen, en verkeerslichten. Hierbij kan het handig zijn op pad te gaan met een GPS-ontvanger, maar uiteraard is dat geen must. Je kan ook aantekeningen maken, bijv. op een kaartje.

4. Plaatsnamen
Kijk of er nog plaatsnamen zijn die ontbreken op de kaart (of leuke plaatsnaam-aliassen). Als een kenmerk van knopen kun je deze toevoegen aan de planner.

5. Losse opmerkingen
Loop de POI ‘Losse opmerkingen’ in je omgeving eens langs en kijk of deze aanleiding geven tot actie, en of deze eventueel inmiddels kunnen worden verwijderd.

6. Fouten opsporen en verbeteren

Foutenrapporten
Bekijk de ‘Foutenrapporten’ in het menu van de editor en kijk of je deze fouten kunt verbeteren. In deze lijsten staan “technische fouten” die de editor automatisch kan opsporen. Zie in de handleiding bij foutenrapporten meer informatie. Begin niet direct met ingewikkelde fouttypen zoals die rondom het LF-netwerk of het Fietsknooppuntenentwerk.

Zelf fouten opsporen
Je kan ook op eigen gelegenheid andere type fouten opsporen en zo de kwaliteit van de planner (zowel wat de kaart als de routebeschrijving betreft) verbeteren.

Voorbeeld 1: kenmerken van wegen controleren
Vink bij fietsnetwerk “instellingen kleur” aan. Je kan dan bijvoorbeeld in je woonplaats of regio diverse kenmerken bekijken. Niet voor alle kenmerken heb je lokale kennis nodig om te beoordelen of ze kloppen.
In het menu links zou je kunnen merken dat er afkortingen in straatnamen zijn geplaatst, straatnamen fouten bevatten of op verschillende manieren geschreven worden, woonplaatsen in hoofdletter geschreven zijn, enzovoorts.
Bij navigatie zie je wellicht oversteek-stukjes die nog het kenmerk “onderdeel kruispunt” moeten krijgen.
Bij sommige kenmerken heb je wellicht twijfel of het goed is, maar is de kennis van een lokale vrijwilliger wel nodig. In dat geval kan je iemand die in de buurt woont en/of het zo heeft ingevuld mailen.

Voorbeeld 2: knopen controleren
Ook hierbij kun je fouten opsporen door knopen naar ‘kleur’ aan te vinken. Met name het kenmerk ‘aangesloten wegen’ is belangrijk. Ook de knoop ‘plaatsnaam’ is geschikt om te controleren. Met enige regelmaat zien we dat de plaatsnamen geheel in hoofdletter geschreven zijn, of dat bij de namen van woonwijken men de naam van de woonplaats er niet voor heeft gezet. Dit is wel belangrijk. Zie ook de uitleg en afspraken in de handleiding

Uiteraard zijn dit voorbeelden en kan je meer punten nalopen en verbeteren.

7. Volg ontwikkelingen in je gemeente

  • Zoek contact met de gemeente of ze een site/nieuwsbrief hebben over bijvoorbeeld nieuwe bouwplannen en wegwerkzaamheden.
  • Steeds meer gemeentelijke instanties zijn actief op sociale media, met name Twitter.
  • Zoek met de lokale afdeling van de Fietsersbond. Zij hebben vaak contact met de gemeente en weten mogelijk ook waar de kaart niet klopt en/of waar er aanpassingen in de infrastructuur aankomen. Zie op de site waar lokale afdelingen zijn: http://www.fietsersbond.nl/afdelingen

8. Forum
Ga naar het forum en kijk of hier zaken zijn ingebracht door gebruikers van de planner die nopen tot actie in de editor. Het is handig als je voor het forum een inlognaam aanmaakt (je kan niet automatisch met je inloggegevens van de editor in het forum), zodat je ook kan reageren indien je iets hebt opgelost. Dat is fijn voor de melder en handig voor andere vrijwilligers.

9. Google Alerts
Via Google Alerts kan je opsporen waar wegwerkzaamheden zijn met mogelijk veranderingen in de infrastructuur, wegdek. Zie in deze nieuwsbrief hoe je dit kan inzetten. Ook Twitter begint een steeds belangrijker informatiebron voor actuele wijzigingen.

Je bent expert!

1. Hulpvrijwilliger worden
Heb je het editen goed onder de knie? Vind je het leuk anderen op weg te helpen en af en toe invoer van anderen na te lopen op mogelijke fouten? Laat het ons dan weten via [email protected].