2020: Een jaar vol successen voor de Fietsersbond

Belangrijke successen voor Fietsersbond aan het einde van het jaar

stationspleinstalling Utrecht, maximaal 15 km per uur

Het was een bijzonder jaar waarbij door ons 45-jarige bestaan even extra stil stonden bij de successen die we hebben bereikt. Deze successen waren er niet geweest zonder onze vrijwilligers, leden, donateurs, partners en vrienden van! We bedanken hun voor de inzet, steun en het vertrouwen. Op naar 2021 waar nog meer mensen kunnen genieten van fietsvrijheid.

De Fietsersbond heeft in de lobby voor een beter fietsbeleid de afgelopen maanden belangrijke successen geboekt. We zetten ze hieronder op een rijtje:

 • Er komt een Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Het Rijk en de regio’s gaan het komende jaar op een rijtje zetten waar we met ons fietsnetwerk heen willen en daar vervolgens ook financiële afspraken over maken. Dit resultaat is mede het gevolg van onze inbreng in het samenwerkingsverband Tour de Force en van door ons mede inhoudelijk ondersteunde moties in de Kamer.
 • Er is 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de fietsenstallingen bij stations. Daarvan kunnen tot 2025 100.000 extra plekken worden gerealiseerd, waardoor capaciteitsproblemen voor een belangrijk deel zijn opgelost. Het Rijk betaalt vanuit het Klimaatakkoord 75 miljoen, mede dankzij onze inzet; provincies en gemeenten financieren de overige 125 miljoen.
 • In de afgelopen maanden werden nieuwe grote stallingen geopend in Den Haag (Centraal en Hollands Spoor), Zwolle, Amsterdam Rai en Delft (derde stationsstalling).
 • Voor de exploitatie van de stallingen hebben we bereikt dat alle partijen zich hebben uitgesproken voor het behoud van het systeem van de eerste 24 uur gratis parkeren in de stallingen.

Help je mee?

We hebben al veel bereikt. Maar we kunnen het niet alleen.

Ja, ik word lid!
 • De Tweede Kamer nam mede door onze lobby een motie aan om 30 kilometer de maximumsnelheid in de hele bebouwde kom te maken. Uitwerking volgt en daar worden we bij betrokken. In Rotterdam en Dordrecht nam de gemeenteraad al moties aan met dezelfde strekking.
 • Het Rijk gaat op korte termijn 165 miljoen steken in verbeteren van de verkeersveiligheid en met name de fietsveiligheid. Voor de komende tien jaar stelt het Rijk een half miljard ter beschikking, door provincies en gemeenten te verdubbelen. Mede op ons voorstel nam de Tweede Kamer een motie aan om de aanpak te versnellen, waardoor nu dit grote bedrag van 165 miljoen Rijksgeld meteen ingezet kan worden.
 • Bij de behandeling van de Nationale Omgevingsvisie werd een motie aangenomen die uitspreekt dat de (recreatieve) nationale fiets- en wandelnetwerken beter geborgd moeten worden.
 • Onze Europese koepel ECF bereikte in de Europese Unie dat alle nieuwe treinen en vernieuwde treinen plekken voor het meenemen van fietsen moeten hebben.
 • Er komt drie maal 37,5 miljoen extra voor de aanpak van onbewaakte spoorwegovergangen. Met dat geld wordt het makkelijker om overgangen die belangrijk zijn voor fietsers en wandelaars ongelijkvloers te maken of te beveiligen.
 • De voltallige Tweede Kamer stemde voor een motie waarin staat dat gekeken moet worden hoe het fietspad op de Afsluitdijk eerder open kan dan in 2025; daarmee reageert de Kamer op de mededeling van het ministerie dat het fietspad drie jaar langer dan gepland gesloten zou blijven.
 • Samen met onze afdeling en bewonersorganisaties keerden we ons tegen besluiten voor twee hogere bruggen voor fietsers en voetgangers in Groningen. In de Tweede Kamer werd door vijf partijen een motie ingediend, die het in de nacht van 17 december waarschijnlijk gaat halen.
 • Ten slotte bereikten we dat gedurende de lockdown fietsreparatie- en onderhoud tot de essentiële winkelvoorzieningen worden gerekend.

Fietsersbond-lobbyist Wim Bot: ‘Echt hartstikke mooi, het ene succes na het andere. We kunnen als Fietsersbond trots zijn op deze geweldige resultaten van ons harde werk!’

Categorieën

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur

Fietsgeluk is voor mij in Delft makkelijk en snel naar de binnenstad of naar het station kunnen fietsen. Ik ben verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsbeïnvloeding; dat betekent dat ik overal en nergens probeer de fiets hoger op de agenda te krijgen. Behaalde successen waar ik trots op ben: het aannemen van de Fietsvisie 2040, het introduceren van de inmiddels gangbare term schaalsprong, extra middelen in de Tweede Kamer voor fietsenstallingen bij stations en voor snelfietsroutes, en de aanpak van scooteroverlast in Amsterdam.