Actie voor betere omgang tussen racefietsers en rustige fietsers

De Fietsersbond en het Verkeer- en Vervoersberaad Drenthe voeren samen de campagne Vriendelijkverkeer.nl in de vier weken rond de Fiets4daagse. Deze campagne heeft als doel dat verschillende verkeersdeelnemers meer rekening met elkaar houden, zodat het verkeer veiliger en plezieriger wordt. Speciale aandacht is er deze keer voor een betere en veiliger relatie tussen racefietsers en rustige recreatieve fietsers. Tijdens de start op 24 juli worden schilderingen op het fietspad onthuld en reageren verschillende experts, waaronder etiquettespecialiste Reinildis van Ditzhuyzen, op deze actie en de campagne.

Betere omgangsvormen tussen racefietsers en rustige fietsers hard nodig

Elk jaar komen er vanaf maart als het fietsseizoen begint klachten over racefietsers binnen bij de Fietsersbond. Rustige fietsers voelen zich onveilig en opgejaagd door –groepen- racefietsers. Met name voor ouderen en ouders met kinderen is dit heel bedreigend. Maar er gebeuren ook ongelukken. Dit voorjaar overleed een oudere fietsster aan de gevolgen van een val na een ‘tikje’ van een racefietser. De belangenbehartiger voor tourfietsers, de NTFU, heeft een gedragscode voor haar leden opgesteld. Daarin staat onder andere: ‘gebruik je bel’ en ‘passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid’.  De NTFU heeft ook een tip voor de rustige fietser: als er gebeld wordt draai je dan niet om. NTFU en Fietsersbond hebben samen het ministerie van I&M gevraagd om te onderzoeken of  groepen racefietsers niet beter op de rijbaan kunnen rijden. In België is dit al geregeld voor groepen van meer dan vijftien fietsers.

Het belang van oogcontact en gebaren in het verkeer

Door de hele provincie hangen driehoek borden met het nieuwe thema: maak contact. Op deze poster zie je een automobilist en een fietser die elkaar aankijken en een gebaar maken, waarmee ze duidelijk maken dat ze weten wat de ander van plan is. Dit is van groot belang voor een veilig en ontspannen verkeer. RTVDrenthe zendt radio en tv-spotjes over het gedrag van fietsers en automobilisten. Alle 12.000 deelnemers van de Fiets4daagse ontvangen een vel met stickers van de campagne Vriendelijkverkeer.nl.

Het Verkeer en Vervoersberaad Drenthe besteedt in 2012 extra aandacht aan de (kwetsbare) fietser, Daarom steunt het VVBD van harte deze campagne.

Startactie bij de Bonte Wever: afbeelding op fietspad

Bij de startplaatsen Emmen, Meppel en Assen spuit de Fietsersbond grote afbeeldingen op het fietspad. Deze afbeeldingen gaan in op een betere en veilige verhouding tussen racefietsers en rustige recreatieve fietsers. De eerste afbeelding wordt onthuld op 24 juli om 10 uur bij de Bonte Wever in Assen.

 

Categorieën