Fietsersbond tegen weren van tandems, ligfietsen en driewielers

Advies aan NS over meenemen (vouw)fietsen in de trein

Handbiker op weg naar ingang NS station Sloterdijk. Fotograaf DigiDaan.

NS wil de voorwaarden voor het meenemen van (vouw)fietsen in de trein aanpassen en vroeg advies aan het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer.

Samen met de andere consumentenorganisaties uit het Locov wil de Fietsersbond ervoor zorgen dat treinreizen voor iedereen zo handig en comfortabel mogelijk is, inclusief voor mensen die hun fiets mee willen nemen.

Geen tandem meer in de trein?

De NS wil ligfietsen en tandems niet langer toestaan als reguliere fiets in de trein vanwege de afmetingen en de hinder die veroorzaakt wordt tijdens het in- en uitstapproces. De organisaties uit het Locov, waaronder de Fietsersbond, herkennen dat probleem niet. Als er al hinder is, dan is de omvang te beperkt om deze rigoureuze maatregel te nemen. Een tandem is maar beperkt langer dan een reguliere fiets en past doorgaans ook in de liften op stations. Als tandems worden verboden dan leidt dit bovendien tot een toename van gewone fietsen in de trein.

Ook is een tandem in buitenlandse treinen, waaronder in Duitsland, toegestaan. Door het meenemen van een tandem in de Nederlandse treinen te verbieden wordt internationaal reizen met een tandem in de trein onmogelijk gemaakt. Het Locov heeft hier dan ook een negatief advies over gegeven.

Driewielers

In de voorwaarden fiets mee in de trein wil NS ook een verbod op driewielers instellen in situaties dat deze geen hulpmiddel zijn. Driewielers nemen weliswaar meer ruimte in dan reguliere fietsen, maar komen slechts zeer beperkt voor. In toekomstig materieel zou de NS de ruimte voor fietsen zo kunnen inrichten dat ook voor driewielfietsen plek is. Ook hier adviseren we negatief op het verbod voor driewielers.

Aanpassingen vouwfiets

Het Locov adviseert positief op het invoeren van een maximale maatvoering voor vouwfietsen, maar stelt wel voor de hoogte aan te passen van 80 naar 116 cm. Dit geeft duidelijkheid voor personeel en reizigers. Grotere vouwfietsen kunnen, na aanschaf van een Fietskaart Dal, nog steeds meegenomen worden. Ook adviseren we NS om duidelijker te communiceren waar de vouwfiets geplaatst kan worden.

Fietsen in de trein. Foto: DigiDaan.
Fietsen in de trein. Foto: DigiDaan.

Bagage op fietsen

NS wil de passage schrappen waarmee de conducteur toestemming kan verlenen om bagage op een fiets te laten zitten. We behouden echter graag deze flexibele bepaling. Wanneer er geen andere fietsen in de trein zijn, is het verwijderen van bagage vaak onnodig. Het verwijderen van de bagage kan dan juist tot hinder leiden voor de reizigers met een fiets en de andere reizigers.

Adviesrapport

Wil je het hele adviesrapport van het Locov lezen, waaronder advies over fietsen in de Intercity naar Brussel in de zomer van 2024? Ga dan naar de website van het Locov en download het adviesrapport.

Over het Locov

In het Locov hebben zitting: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Nederlandse Spoorwegen, Spoorbeheerder ProRail, de ANWB, Ieder(in), de Fietsersbond, de Landelijke Studentenvakbond, ANBO-PCOB (namens de Seniorencoalitie) en Reizigersvereniging ROVER.

Categorieën