Snorfietsen naar rijbaan

Amsterdamse fietsers krijgen fietspad terug

Bord met Snorfietsen verboden in Amsterdam

Vandaag krijgen de Amsterdamse fietsers het fietspad terug. Snorfietsen mogen binnen de ring A10 niet meer op het fietspad rijden en moeten met helm naar de rijbaan. De Fietsersbond is blij dat het eindelijk zover komt, na tien jaar actievoeren en lobbyen.

Met de verplaatsing komt er een einde aan de dagelijkse overlast door snorfietsen op de fietspaden, een enorme ergernis voor de fietsers. Fietsers voelen zich niet veilig, ongevallen en bijna-ongevallen zijn aan de orde van de dag en ouderen, ouders en fietsers met longklachten mijden bepaalde routes. Fietsersbond-directeur Saskia Kluit: “Snorfietsen rijden veel te hard voor het fietspad, ze zijn te zwaar en te breed, ze maken lawaai en ze stinken. Ze horen gewoon echt niet thuis op het fietspad. We zijn blij dat we samen met de Fietsersbond Amsterdam, de actiegroep Fietspad Terug en de gemeente Amsterdam dit resultaat hebben bereikt”.

Zowel voor fietsers als voor snorfietsers was de situatie op het fietspad onveilig. Fietsers krijgen nu een veiliger fietspad terug en snorfietsers zullen minder vaak botsen met auto’s op kruispunten. Veel ongevallen met snorfietsen gebeuren nu juist op kruispunten, omdat automobilisten geen hard rijdende scooters vanaf het fietspad verwachten.

Meer ruimte voor de fiets

De Fietsersbond hoopt dat andere steden met scooteroverlast het Amsterdamse voorbeeld zullen volgen. De bond ziet de maatregel verder als eerste stap op weg naar meer ruimte voor fietsers in de stad. Saskia Kluit: “In onze nieuwe Fietsvisie 2040 pleiten we voor meer ruimte voor de fiets en minder ruimte voor de auto, met een maximumsnelheid van 30 kilometer in de bebouwde kom. Snelle tweewielers kunnen dan goed mengen met afgenomen autoverkeer en fietspaden blijven er voor de meer kwetsbare fietsers. We moeten de ruimte in de stad echt anders gaan verdelen.”

Voorgeschiedenis van SNorfiets Op Rijbaan (SNOR) en de invloed daarop van de Fietsersbond Amsterdam vind je hier.

De Amsterdamse televisiezender AT5 polste fietsers (blij), scooterrijders (gemengde reacties) en automobilisten (nog niet veel gemerkt) over de nieuwe maatregel. Bron: www.youtube.com

Categorieën

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur

Fietsgeluk is voor mij in Delft makkelijk en snel naar de binnenstad of naar het station kunnen fietsen. Ik ben verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsbeïnvloeding; dat betekent dat ik overal en nergens probeer de fiets hoger op de agenda te krijgen. Behaalde successen waar ik trots op ben: het aannemen van de Fietsvisie 2040, het introduceren van de inmiddels gangbare term schaalsprong, extra middelen in de Tweede Kamer voor fietsenstallingen bij stations en voor snelfietsroutes, en de aanpak van scooteroverlast in Amsterdam.