Automobilist blijkt gevoelig voor beloning

Onder invloed van een financiële prikkel is een deel van de verstokte automobilisten bereid de dagelijkse plaats in de file in te ruilen voor een fietstocht naar het werk. Bovendien geven zij aan dit in de toekomst vaker te willen doen, zeker als er een snelle en comfortabele fietsroute is.

Dat is één van de uitkomsten van de Actieweek Fietsbeloning die de Fietsersbond in september in de regio Amsterdam organiseerde. Deelnemers konden € 5,- per dag verdienen als zij met de fiets naar het werk zouden komen. Van hen bleek 10% bereid voor die gelegenheid de auto te laten staan.

Meer mensen op de fiets tussen Zaanstad en Amsterdam

Een deel van de dagelijkse Coentunnel-file bestaat uit automobilisten, woonachtig in Amsterdam-Noord en Zaandam, die elke ochtend aansluiten in de file om zich vervolgens aan de andere kant van het IJ in het spitsverkeer naar hun werk in Amsterdam te wurmen. De Actieweek werd georganiseerd om de fiets als alternatief onder de aandacht te brengen. De voordelen lijken evident. Na een kort stukje fietsen en een snelle overtocht met de veren over het IJ staat men zonder fileleed direct in hartje Amsterdam. Bovendien levert fietsen een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit en aan de eigen gezondheid. De betrokken gemeenten en de Stadsregio werken daarom hard aan het verbeteren van deze fietsroutes..

Tijdens de actieweek zijn fietsers via barcodes geregistreerd. Na afloop van de actieweek hebben 774 deelnemers online een enquête ingevuld, die veel waardevolle informatie heeft opgeleverd over verbeteringen aan de fietsroutes en over hun beweegredenen.
Uit de evaluatie van de Actieweek Fietsbeloning is een aantal opvallende constateringen naar voren
gekomen:

 • De fietsroutes naar de veren over het IJ zijn ook nu al populair onder woon-werkfietsers, getuige het hoge aandeel reguliere fietsers op dit traject dat heeft deelgenomen aan de actieweek (75%).
 • 10% van de deelnemers neemt gebruikelijk de auto naar het werk en 15% een combinatie van vervoerswijzen. Dit zijn wel de potentiële nieuwe gebruikers van de fietsroute;
 • 20%-25% van de deelnemers hebben tijdens de actieweek vaker gefietst naar het werk dan dat zij dit normalerwijze doen;
 • Meer dan de helft van de automobilisten en mensen die minder vaak fietsen hebben aangegeven in de toekomst vaker naar hun werk te willen gaan fietsen;
 • De verstokte automobilist is moeilijk te verleiden om te gaan fietsen en de verstokte fietser blijft fietsen, maar er is een grote groep mensen die soms fietst en soms de auto gebruikt. Deze groep is wel degelijk te beïnvloeden om vaker de fiets te pakken. Belangrijke elementen daarbij zijn:
  • Financiële vergoedingen
  • Snelheid
  • Fietsvoorzieningen op het werk
 • De reguliere fietser is tijdens de actieweek in het zonnetje gezet en beloond voor zijn gedrag. Het idee was dat de huidige fietsers goede ambassadeurs voor ‘het fietsen naar het werk’ zouden zijn. Uit de enquête blijkt dat automobilisten en mensen die gewoonlijk minder vaak fietsen inderdaad door fietsende collega’s of kennissen geattendeerd zijn op de actieweek fietsbeloning.
 • Belangrijke verbeterpunten op de route zijn:
  • De frequentie van de veerponten (nog vaker varen)
  • Infrastructurele verbeteringen.

De actieweek heeft niet alleen geleid tot meer fietsers maar heeft ook nuttige beleidsinformatie opgeleverd.

De Actieweek Fietsbeloning is uitgevoerd door de Fietsersbond in samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Programma FileProof en de gemeente Amsterdam, Programmabureau Luchtkwaliteit

Download het Rapport actieweek fietsbeloning (pdf)
Bekijk de route Zaandam – Amsterdam

 

 


 

Slapend rijk door goed (fiets)gedrag: goed of fout?
Het is wel heel treurig dat iedereen tegenwoordig voor normaal gedrag moet worden beloond, constateert Spangenberg met verontwaardiging. ,,Bovendien bestaat daarbij het gevaar dat mensen straks alleen nog iets sociaal wenselijks doen als ze er iets voor krijgen. Dat werknemers hun werkgever vragen: ‘Hoeveel bied je als ik ga fietsen?’ Of dat we iedereen belonen die geen diefstal pleegt. Als we niet uitkijken, worden we hebberds die slapend rijk worden. Bijna dan, want je moet er blijkbaar wel voor fietsen."
Lees verder en reageer

Categorieën