Verkeersongevallen

Betere registratie eerste stap naar verbeteren verkeersveiligheid

Overstekende fietsers

Jaarlijks raken er meer dan drie keer zoveel fietsers gewond in het verkeer dan de officiële cijfers uitwijzen. Dat bericht Trouw op basis van berekeningen van VeiligheidNL. De Fietsersbond is niet verbaasd over dit grote verschil en roept op tot betere registratie van ongevallen in heel Nederland.

De registratie van ongevallen is al jaren een probleem. Ongevallen worden alleen door de politie geregistreerd als deze ter plaatse komt, terwijl ziekenhuizen alleen opnames registreren. Ook de registratie door verzekeringsmaatschappijen is niet volledig. VeiligheidNL baseert de nieuwe berekeningen op steekproeven bij spoedeisende hulpafdelingen en op data van ambulancediensten. Hierdoor worden ook gewonden waarbij opname in het ziekenhuis niet nodig is meegeteld en dankzij de data van de ambulances ook waar deze ongevallen plaatsvinden. Op dit moment doen alleen de provincies Utrecht en Fryslân mee aan deze meetmethode. Op basis daarvan komt VeiligheidNL op 50.000 ernstige fietsgewonden in heel Nederland, in plaats van 14.000 volgens de reguliere telling.

Zien waar het misgaat

Volgens de Fietsersbond bewijzen deze nieuwe cijfers dat de registratie van ongevallen veel beter moet. Directeur Esther van Garderen: “Om een probleem goed aan te pakken moet je echt weten hoe groot het eigenlijk is en waar je precies mee te maken hebt. Deze nieuwe methode zorgt ervoor dat je veel beter ziet waar en hoe het misgaat. Wij roepen overheden op om registratie van ongevallen een speerpunt te maken en vervolgens actie te ondernemen met de uitkomsten van dat onderzoek.”

In het artikel van Trouw worden diverse inzichten genoemd die dankzij de nieuwe tellingen zijn opgedaan. Zo bleken Friese stoepranden opvallend vaak oorzaak van eenzijdige ongevallen en werden fietsers in Utrecht vaak over het hoofd gezien door afslaande auto’s op de drukke Amsterdamsestraatweg. Esther van Garderen: “We weten dat relatief kleine ingrepen soms heel erg veel kunnen doen aan het ongevalsrisico. Als overheden daar eens mee beginnen, dan kunnen we de weg naar minder ongevallen misschien eindelijk inslaan.”

Categorieën