Brede steun voor aanpak scooteroverlast

Gisteren (11 november) besprak de commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer de verkeersveiligheid. De overlast van scooters was één van de belangrijkste agendapunten. Een grote Kamermeerderheid riep op tot bestrijding van de overlast en de nieuwe minister Schultz sloot zich er volmondig bij aan.

De toon in het debat werd gezet door Sharon Dijksma van de PvdA, die het nieuwe nummer van de Vogelvrije Fietser over scooteroverlast in de lucht hield tijdens haar bijdrage. Zij pleitte er voor om de scooter van snelheidsovertreders na twee keer in beslag te nemen en er "een pakketje" van te maken. Zij bepleite verder hogere boetes en aanpak van verkoop van opvoeringssets en suggereerde het weren van snorscooters van de fietspaden en het verbreden van de fietspaden.

De lik-op-stukaanpak van Dijksma kreeg steun van de overige aanwezige partijen. VVD’er Charlie Aptroot pleitte opvallend genoeg voor het versneld in Nederland invoeren van nieuwe, strengere Europese emissienormen. Sander de Rouwe van het CDA vond het niet kunnen dat bij de snelheidscontroles de marges bij scooters hoger zijn dan bij auto’s.

Minister Schultz gaf aan de scooteroverlast samen met de Kamer aan te willen pakken. Met andere ministers wil ze een lik-op-stukbeleid bekijken. Zij zei de hoge marges bij de snelhiedscontrole een probleem te vinden. Over de snorscooters op het fietspad zei ze dat vragen van GroenLinks en SP snel beantwoord zullen worden en dat er in het begin van 2011 een rapport naar de Kamer komt met een kabinetsstandpunt.

Aan het slot van het debat kondigde Sharon Dijksma een motie aan waarin wordt opgeroepen tot een breed plan van aanpak tegen de scooteroverlast. Zie ook het artikel van de NOS hierover.

Wim Bot, medewerker beleidsbeïnvloeding

Samen fietsen we beter!

Word lid