Brede steun voor oproep Fietsersbond: geef het fietspad terug aan fietsers

Meer dan 300 schokkende en emotionele ervaringen op scooteroverlast.nl  

Binnen vijf dagen tekenden bijna 7000 mensen de petitie van de Fietsersbond. In deze petitie vraagt de Fietsersbond de Tweede Kamer om de gemeente Amsterdam toestemming te verlenen de snorscooters naar de rijbaan te laten gaan. Daarnaast deelden meer dan 300 fietsers hun –vaak schokkende- ervaringen met snorscooters op de fietspaden via www.scooteroverlast.nl. Aanleiding voor de oproep van de Fietsersbond zijn de berichten over Tweede Kamerleden die overwegen niet in te stemmen met de uitdrukkelijke wens van de gemeente Amsterdam om de snorscooters naar de rijbaan te laten gaan. Op 9 oktober bespreekt de Tweede Kamer [link naar brief] de brief van minister Schultz waarin zij de gemeente Amsterdam hiervoor toestemming verleent.

Emoties en Professoren
De scooteroverlast op de Amsterdamse fietspaden is enorm. Dat blijkt uit de handtekeningen onder de petitie waar vaak ook een hartenkreet bij staat. Met name ouders en grootouders van kinderen, leerkrachten en ouderen roeren zich. De emotionele ervaringen op scooteroverlast.nl spreken boekdelen over het gevaar én over de ongezonde uitstoot waar fietsers aan worden blootgesteld. . Het netwerk van veilige  fietspaden waar de gemeente veel in heeft geïnvesteerd, wordt langzamerhand een no go area voor onder andere kinderen, ouderen en mensen met longproblemen.  Ook verschillende deskundigen uit de gezondheidshoek steunen de wens van de gemeente en de petitie.  Zij wijzen op de blootstelling aan fijnstof en de gevolgen voor de gezondheid als mensen niet –meer- durven fietsen. De petitie is onder andere ondertekend door Martijn Katan, professor in de Voedingsleer en publicist,  Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de VU en de heer Woudenberg van de GGD Amsterdam.  Ook Luca Bertolini, hoogleraar Urban Planning aan de UvA steunt de petitie.

Bijna alle Amsterdammers fietsen
Uit de lijst met handtekeningen blijkt dat er vanuit allerlei hoeken in de Amsterdamse samenleving behoefte is aan terugkeer van de rust en veiligheid op de fietspaden.  Zo tekenden onder andere de presentatoren Andrea van Pol, Mieke van der Weij, Teun van der Keuken, Liesbeth Staats en Roel Benz van der Berg. Maar ook de directeuren van Het Nederlands Danstheater en VondelCS, violiste Vera Beths, schrijfster, filosofe Joke Hermsen en ontwerper Paul Mijksenaar steunen de oproep.
 
Snorscooter op de rijbaan veiliger voor fietser én snorscooteraar
Een aantal fracties in de Tweede Kamer aarzelt nog  het voorstel om lokaal snorscooters met een helmplicht van het fietspad naar de rijbaan te laten gaan, te steunen.  Zij vrezen voor de veiligheid van, volgens hen 25 kilometer rijdende snorscooters, tussen het autoverkeer. De Fietsersbond vergelijkt de huidige situatie met de invoering van de maatregel ‘Brommers binnen de bebouwde kom naar de rijbaan’ in 1999. Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond:  “Ook toen was men bezorgd over de veiligheid van de bromfietsers.  Experimenten in Apeldoorn en Den Haag toonden echter aan dat het voor zowel fietsers als bromfietsers veiliger was. En voor fietsers werd het weer een stuk ontspannener, plezieriger  en gezonder op de fietspaden”.  De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid  (SWOV) onderzocht dit voorjaar de effecten van de maatregel op de verkeersveiligheid en kwam tot de conclusie dat het aantal ongevallen met snorscooters aanzienlijk zal dalen.

Categorieën