3,3 kilometer omfietsen

Brugafsluiting waar zelfs de politie tegen is

Brugafsluiting in Dokkum stuit op groot onbegrip van omwonenden.

Schreiersbrug dicht

In de gemeente Dongeradeel maakte men zich zorgen over de veiligheid van fietsers en voetgangers op de Schreiersbrug. En wat doe je dan? Een 30 kilometer-zone instellen of een fietsstrook maken? Welnee. De gemeente sluit de brug gewoon af. Dan moeten fietsers en voetgangers maar 3,3 kilometer omrijden.

Gevaarlijke parallelweg?

De Centrale As, een soort halve snelweg dwars door Noordoost-Fryslân, was in het najaar van 2016 klaar. Parallel aan deze As loopt bij Dokkum een weg over de Schreiersbrug. Toen de Centrale As feestelijk werd geopend, sloot de gemeente Dongeradeel (Dokkum en omstreken) direct het gedeelte op de brug voor fietsers en voetgangers af. De gemeente was namelijk bang dat het op de parallelweg drukker zou worden met autoverkeer dat er vanaf nu 50 kilometer per uur mag rijden. Daarom zou de weg volgens hen te gevaarlijk zijn voor fietsers en voetgangers.

Wachten op de nieuwe fietsbrug

Fietsverkeer werd verwezen naar de Woudpoortbrug midden in de stad, 3,3 kilometer omfietsen. Hierbij werd aangegeven dat er op korte termijn een beter alternatief zou komen: een compleet nieuwe fietsbrug. Alleen is die fietsbrug er helaas nog lang niet. Afgelopen januari moest wethouder Pytsje de Graaf erkennen dat er nog een tekort is van 4 ton voor het realiseren van de brug.

De Fietsersbond zette haar tanden in de zaak en tekende tot aan de bestuursrechter bezwaar aan. Henk Baas van de plaatselijke Fietsersbond: ‘Ons belangrijkste punt is dat de gemeente niet luisterde naar mensen die bezwaar maakten tegen de maatregel. Niet naar ons, maar ook niet naar bewoners. De gemeente had ook een tijdelijke maatregel kunnen nemen, bijvoorbeeld een 30-kilometerzone kunnen instellen. Waarom houden ze de Schreiersbrug niet open tot er een alternatief is?’

Rigoureuze afsluiting

Dat vindt niet alleen de Fietsersbond, maar ook de politie. Als een gemeente een verkeersbesluit neemt is zij verplicht te overleggen met de politie. Dat deed Dongeradeel door op 3 oktober 2016 het volgende mailtje te sturen: ‘Hoi Arend, Wij maken ons zorgen over de verkeersveiligheid omtrent de Schreiersbrug voor fietsers. We zijn dan ook voornemens de Schreiersbrug af te sluiten met een omleidingsroute via de Woudpoortbrug. Kun jij je hier in vinden?’

Arend van de politie vond afsluiten ‘wel een zeer ingrijpende maatregel. Wij vinden dit wel een heel eind omrijden voor fietsers.’ De politie liet weten het verstandig te vinden alternatieven te onderzoeken, zoals de fietsbrug naar voren halen in de planning, een waarschuwingsbord op de brug te plaatsen of een 30 km-zone in te stellen.

De gemeente luisterde niet en nam de volgende dag (!) toch het besluit de brug af te sluiten. Inmiddels is dat anderhalf jaar geleden. Hoe redden de Dokkumer fietsers en wandelaars zich?  Baas: ‘Er wordt niet gehandhaafd, dus mensen blijven de brug gebruiken. Ik loop er zelf hard, de brugwachter komt altijd op de fiets. Verderop zit een groenbedrijf, mensen die daar werken komen ook op de fiets.’

De wind van voren

De bezwaren van de Fietsersbond leidden tot een zaak bij de bestuursrechter afgelopen maart. Baas: ‘De gemeente kreeg echt de wind van voren van de rechter. Ze noemde de gang van zaken ontluisterend. Het besluit was slecht onderbouwd en de stukken waren niet aangeleverd.’ De verslaggever van de Leeuwarder Courant citeerde de rechter ‘Het is niet raar dat de Fietsersbond zegt: zo kan dit niet. Dat ben ik met hen eens’.
Zo kreeg de gemeente er van alle kanten van langs. Maar de rechter mocht niet zelf besluiten dat de brug weer open moest worden gesteld. Baas: ‘Daarvoor zouden we dan eerst naar de voorzieningenrechter moeten.’

Wethouder zwijgt over plotselinge brugafsluiting

Wat er nu gaat gebeuren, is nog onduidelijk. De gemeente zal een nieuw verkeersbesluit moeten nemen. Wethouder Pytsje de Graaf wil ondanks meerdere verzoeken niet praten. Haar woordvoerder laat weten dat de gemeente eerst het verslag van de rechtszitting gaat bestuderen. ‘Het klopt dat de rechter heeft gezegd dat de onderbouwing niet voldoende is.’

Update: Schreiersbrug toch weer open!

Inmiddels is besloten dat de Schreiersbrug weer opengaat voor fietsers. Er wordt een 30-km zone ingesteld en er komen drempels in het wegdek. Dit om een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor de fietsers en voetgangers.

Categorieën

Karin broer

Karin Broer

Freelance redacteur van de Vogelvrije Fietser