Fietsen naar 2040

Carlo van de Weijer: De fiets moet de stad weer mooier maken

“Files? Daar kies je toch echt zelf voor!”

De Fietsersbond sprak met tien koplopers op het gebied van mobiliteit over de toekomst van de fiets. Nadenken over mobiliteit in 2040 is interessant, vindt Carlo van de Weijer. “In 2040 verwacht ik dat er nog vier modaliteiten belangrijk zijn: lopen, vliegtuig, fiets en auto.”

Fietsen bij Schiphol
Beeld-auteur: Cori Bonnell

Carlo van de Weijer werkte onder meer bij TNO, Siemens en TomTom. Hij is director Smart Mobility aan de TU Eindhoven.

Carlo van de Weijer
Carlo van de Weijer

“Onze reistijd blijft stabiel, terwijl onze vervoermiddelen steeds sneller worden. Die trend zal ooit moeten stoppen, of we maken op den duur iedere dag een intercontinentale vlucht. Een zekerheid is dat we ook in 2040 gemiddeld zo’n uur tot anderhalf uur per dag reizen. Dat leert ons de geschiedenis. Een grote onzekerheid is of er nog veel rek is in het aantal kilometers dat we in die tijd kunnen reizen. De snelheid van auto en trein zullen niet veel meer toenemen, die van de fiets wel. We zullen op een gegeven moment moeten stoppen met het nog sneller maken van het reizen met auto en trein en daarmee ook met het investeren in nog meer snelwegen en spoorlijnen. Ik denk wel dat we nog stappen kunnen maken in het comfortabeler maken van de reis. Maar ook dat doe je door terughoudend te zijn in investeringen in nieuwe infrastructuur, zeker op het spoor. Het CPB zegt dit ook en niet voor niets.”

OV versus auto

“Meer openbaar vervoer trekt geen autoreizigers, maar niet-reizigers of fietsers. Bovendien bevordert het gek gedrag. Ik woon in Brabant en werkte jarenlang in Amsterdam. Waarom? Omdat het kon met de trein. Maar hoe lang faciliteren we dit? Waarom subsidiëren we 3 miljard euro per jaar voor een trein die relatief rijke mensen nog verder laat reizen? Voor drie miljard kun je het hele zorgsysteem gezond maken, aldus het plan van Hugo Borst.”

“Ons ov-systeem raakt helemaal vervuild door subsidies en reglementen. Daar moet je mee stoppen, tenzij er een economisch doel is. Maar dat zie ik steeds minder. De auto heeft meer toekomst. De nadelen door de uitstoot zijn binnenkort verleden tijd. De slijtage van de banden en remmen, maar ook van treinwielen en koperen bovenleidingen zijn nu al bijna erger dan wat er uit de uitlaat komt.”

Daily urban system

“Van meer-harder-sneller naar beter-mooier-duurzamer”

Carlo van de Weijer

“Ik verwacht een groei van de langzame modaliteiten, fiets en lopen. En daarmee kom je op het terrein van de planologie. Hoe meer ik erover lees en begrijp, hoe meer ik geloof in een daily urban system. Een systeem dat uitgaat van de afstand die je gemiddeld per dag in een stad kunt afleggen en waarbinnen je alle voorzieningen binnen bereik hebt. Juist in Nederland kunnen we dat goed faciliteren. We zijn immers een dichtbevolkt land met veel groen, of een dunbevolkte, groene stad. Het is maar net hoe je het wil zien. Dit is ons grote voordeel ten opzichte van vergelijkbaar bevolkte gebieden als Shanghai of Londen, waarbij je in de stad zomaar een woon-werkreistijd van anderhalf uur hebt.”

“In 2040 verwacht ik dat er nog vier modaliteiten belangrijk zijn: lopen, vliegtuig, fiets en auto. Met name lopen en fietsen zijn financieel duurzaam voor gebruikers en voor de overheid goedkoper om te faciliteren. Voor het ov zie ik alleen nog nieuwe ontwikkelingen in vraaggestuurd ov, bijvoorbeeld via autogerelateerde, Uber-achtige concepten of een soort FlixBussen. De auto houdt nog wel één groot probleem over en dat is de ruimte die hij beslaat. Maar daar kun je op termijn steeds meer verbeteringen voor aanbrengen, zoals al dan niet zelfrijdende autodeelconcepten.”

“Dus, niet meer denken aan versnelling van systemen, maar fundamentele kansen grijpen om slimmer om te gaan met automobiliteit. Van meer-harder-sneller naar beter-mooier-duurzamer. Daarbij ligt overigens nog een enorme kans: het benutten van de beschikbare lege ruimte in auto’s. Denk aan zelforganiserende systemen, waarbij lege ruimte wordt gebruikt voor taxidiensten of zelfs logistiek. Dat idee van zelforganiserende Uber-achtige concepten moet je gaan koesteren.”

De fiets maakt de stad weer mooier

Breda Stadspark

“De rol van de fiets zal zijn om de stad en het dorp weer mooier te maken. Het geeft de gelegenheid aan mensen om elkaar te zien, te ontmoeten, het geeft reuring. Dat geldt voor alle steden. Auto’s kunnen dit verstoren. Je hoeft auto’s hier niet te weren, maar je kunt ze wel verstoppen en uit het zicht halen.”

“Hoe ik me ga verplaatsen in 2040? Ik ben al tot verrassende wendingen gekomen: ik was autominded, toen jarenlang fervent treinreiziger, nu ben ik weer hoofdzakelijk autominded, maar zeker ook e-bikeminded. Het weer kan de pret bederven, maar dan is een deels zelfrijdend voertuig op den duur een mooi alternatief.”

“Files? Daar kies je toch echt zelf voor! In een zelfrijdend voertuig kun je andere dingen doen, dan hoeft de file helemaal geen straf te zijn. En met de precieze informatie gecombineerd met flexibele werktijden kun je files makkelijker dan voorheen ontwijken. Ook in 2040 denk ik dat een privé-auto comfortabel zal zijn, maar de e-bike gaat zeker mee. Die van mij gaat al 40 km per uur: fantastisch!”

Dit interview verscheen eerder in ‘Fietsen naar 2040’, een toekomstverkenning door de Fietsersbond en tien koplopers. In de aanloop naar de uitreiking van Fietsstad 2018 op 16 januari a.s. publiceren we wekelijks een interview uit deze bundel. Alles lezen? Download de hele publicatie.

Categorieën

Reacties

 1. MikeRZ says:

  De sectie “OV versus auto” is prikkelend.

  “Meer openbaar vervoer trekt geen autoreizigers, maar niet-reizigers of fietsers. Bovendien bevordert het gek gedrag. Ik woon in Brabant en werkte jarenlang in Amsterdam. Waarom? Omdat het kon met de trein.

  Kom op, geldt niet precies hetzelfde of zelfs meer voor wegverkeer? Meer asfalt bevordert ook gek gedrag, mensen gaan verder wonen van hun werk omdat ze er toch snel met de auto kunnen zijn.

  Waarom ging Carlo van de Wijer met de trein? Omdat voor de binnenstad van steden de trein veel beter werkt dan de auto, stel je alleen maar eens voor dat al die treinreizigers met hun auto door de stad rijden en in de stad willen parkeren.

  Maar hoe lang faciliteren we dit? Waarom subsidiëren we 3 miljard euro per jaar voor een trein die relatief rijke mensen nog verder laat reizen? Voor drie miljard kun je het hele zorgsysteem gezond maken, aldus het plan van Hugo Borst.”

  “Ons ov-systeem raakt helemaal vervuild door subsidies en reglementen. Daar moet je mee stoppen, tenzij er een economisch doel is. Maar dat zie ik steeds minder.

  Je kan vinden dat de trein wordt gesubsidieerd maar dan vergeet je erg makkelijk de kosten die aan het autoverkeer kunnen worden toegerekend, bijv. de kosten van verkeersonveiligheid en de kosten van de luchtvervuiling.

  De auto heeft meer toekomst. De nadelen door de uitstoot zijn binnenkort verleden tijd. De slijtage van de banden en remmen, maar ook van treinwielen en koperen bovenleidingen zijn nu al bijna erger dan wat er uit de uitlaat komt.”

  Ja, elektrische auto’s gaan helpen maar nemen de belangrijkste bron van fijnstof niet weg en maken misschien de uitstoot zelfs hoger (bron).

  Inderdaad ook de trein stoot fijnstof uit, in 2014 4539+2670+840 = 8049 kg maar in datzelfde jaar stootte het wegverkeer 4.900.000 kg uit, een factor 600 keer meer, meer dan onterechte verdachtmakingen dus.

  Het grappige is dat Carlo een groei verwacht van de langzame modaliteiten, fiets en lopen, volgens mij past daar veel beter de trein bij dan de auto. Ook Carlo lijkt dat wel te zien maar noemt dat een soort FlixBussen.

 2. Lomito says:

  De Fietsersbond ontvangt jaarlijks zo’n 1,3 miljoen aan overheidssubsidies op een totale begroting van 2,9 miljoen. De overheid (wij, jij en ik) zitten daar dus voor 45% in! Als Thierry Baudet niet vermoord wordt zoals destijds Pim Fortuyn door een linkse gekkie dan gaat in 2021 een dikke streep door deze subsidies.

 3. Moet dat nou op een fietsersforum? Ik zou het waarderen als je die rechtse borrelpraat in de kroeg laat waar hij thuis hoort.

 4. wimbot says:

  Mij ontgaat waarom ongemotiveerde oproepen om de subsidie van de Fietsersbond in te trekken en steunbetuigingen aan Baudet met een discussieover mobilteit en fietsbeleid te maken hebben.

 5. Wat mij betreft mag de Fietsersbond zijn subsidie behouden. Maar dan moet er wel wat veranderen binnen de bond. De Fietsersbond heeft ca 35.000 leden. Niet heel veel t.o.v. het totaal aantal fietsers. Problematisch is echter het feit dat een paar honderd leden het beleid bepalen (lees “de dienst uitmaken”). En deze paar honderd leden zijn niet bepaald een afspiegeling van de miljoenen fietsers in NL. Ze zijn vaak al vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw actief lid, aldus behoorlijk op leeftijd en hebben alle tijd van de wereld (want gepensioneerd) om hun stempel op het beleid binnen de Fb te voeren, bijvoorbeeld bij ledenvergaderingen. Gevolg: alle innovaties op het gebied van de fiets, worden stelselmatig buiten de bond gehouden. “Die moeten wij niet vertegenwoordigen” hoor je ze - in koor - roepen. Alles wat niet met zijn tijd meegaat is gedoemd om te mislukken…

Discussieer mee op ons forum!

8 meer reacties

Deelnemers

 • system
 • marcopfietse
 • wimbot
 • Belle
 • MikeRZ
 • R_van_der_Sluiszen
 • Lomito