ChristenUnie investeert het meest in de fiets

Positieve effecten sterkst bij D66 en Volt

De Fietsersbond vraagt om meer focus op fietsveiligheid, een inclusief fietsbeleid en de fietser centraal in gebiedsontwikkeling.

Welke politieke partij zet zich het meest in voor investeringen in fietsen en verkeersveiligheid? En waar staan de partijen nog meer voor als het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid? Vorige week werden de resultaten en analyses van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bekend gemaakt.

Het CPB heeft de plannen van acht politieke partijen doorgerekend. ChristenUnie, D66, GroenLinks-PvdA, VVD en Volt lieten het PBL ook een analyse maken over de effecten van hun plannen op de leefomgeving. Doordat de partijen voor beide doorrekeningen veel aanvullende informatie moesten aanleveren, ontstaat er een beter inzicht in waar de partijen voor staan. Het rapport van het PBL geeft interessante inzichten over de plannen qua mobiliteit.

Opvallende punten doorrekening

Wil je meer weten, maar niet het hele rapport van het PBL doornemen? Hier volgen enkele opvallende punten als het om fietsen en verkeersveiligheid gaat:

 • Alle vijf partijen investeren extra in fietsinfrastructuur, al is deze investering over het algemeen kleiner dan in de andere vervoerswijzen.
 • De ChristenUnie investeert het meest in fietsinfrastructuur: 200 miljoen per jaar. Dit is 3,2 miljard tot 2040. Volt volgt met een investering van 100 miljoen, terwijl VVD en GroenLinks-PvdA 50 miljoen per jaar investeren. D66 komt uit op 37,5 miljoen per jaar.
 • Wat betreft verkeersveiligheid (niet enkel fietsveiligheid) reserveren partijen de volgende extra bedragen tot 2040: SGP 200 miljoen per jaar (uit CPB-rapport), VVD 50 miljoen, GroenLinks-PvdA 50 miljoen, ChristenUnie 47,5 miljoen en D66 18,75 miljoen.
  Update 20 november 2023: D66 geeft aan hun investering van 300 miljoen in totaal (18,75 x 16 jaar) van 2024 tot 2027 te besteden aan de ombouw van 50-wegen naar 30-wegen.
 • Interessant zijn ook de effecten van het voorgestelde totale mobiliteitsbeleid. Daarbij gaat het ook om lagere maximumsnelheden, betalen naar gebruik, beter en goedkopper ov en zero-emissiezones. De plannen van de partijen die voor deze maatregelen kiezen leiden tot een verschuiving van auto naar ov en fiets.
 • De grootste groei van het aantal fietskilometers zien we bij Volt, met 5% in 2030 en 5 tot 10% in 2040. D66 volgt met 0 tot 5% groei in 2030 en 5% in 2040. De ChristenUnie volgt met 0%  in 2030 en tot 2040 een groei van 0 tot 5%. VVD en GroenLinks-PvdA komen niet tot een groei van lopen en fietsen. Bij GroenLinks-PvdA ligt dat vooral aan overstap naar goedkoper ov.
 • D66 blinkt uit in de bereikbaarheid van banen per fiets. Dit komt met name door de keuzes voor stedelijke verdichting. Volt, GroenLinks-PvdA en ChristenUnie verbeteren deze bereikbaarheid ook, zij het in iets mindere mate.
Effecten van partijpakketten op de bereikbaarheid van banen in 2040 ten opzichte van het basispad – Bron PBL
 • Wat betreft verkeersveiligheid zien we verbeteringen bij D66, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en Volt. Volt scoort van deze partijen het allerbeste. Deze verbeteringen worden toegeschreven aan lagere maximumsnelheden, minder verkeer door betaling naar gebruik en investeringen in fietsinfrastructuur en verkeersveiligheid. De VVD blijft achter qua verkeersveiligheid.
Effecten van de maatregelenpakketten op de verkeersveiligheid – Bron PBL
 • Volt wil de onbelaste reiskostenvergoeding voor alle vervoerswijzen met 10 cent verlagen. GroenLinks-PvdA wil enkel de vergoeding voor de fiets met 3 cent verminderen. De bijtelling voor de fiets van de zaak of leasefiets wordt in hun plannen afgeschaft, al wordt de thuiswerkvergoeding verhoogd.
 • ChristenUnie wil een SUV-taks invoeren om energiezuinig autovervoer te stimuleren en gaat daarmee de groei van het aantal zware, hoge en voor voetgangers en fietsers onveilige auto’s tegen..

Esther van Garderen, directeur Fietsersbond: “Een combinatie van investeringen in fietsinfrastructuur, lagere snelheden en kiezen voor nabijheid loont. Het resultaat is dat mensen meer gaan en veiliger kunnen fietsen. En dat zien we graag, maar daar is wel meer geld voor nodig dan nu in de plannen staat.”

De Fietsersbond pleit voor een dringende verbetering van de fietsveiligheid en vraagt daarom een investering van 1 miljard in de komende regeringsperiode. De investering van 1 miljard word uiteengezet in onderstaande infographic.

pdf ⋅ 263 KB

Fietserbond infographic miljard voor de fiets

Download

Categorieën