Provinciale staten

D66 beste fietspartij van Limburg

D66 heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Limburg de beste plannen voor de fiets. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Fietsersbond. D66 wordt op enige afstand gevolgd door het CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de VVD. Denk, PVV, PvdA en Lokaal Limburg hebben weinig over de fiets te melden.

Limburg
Limburg

Alle Limburgse verkiezingsprogramma’s scoren onder het landelijk gemiddelde. Geen van de partijen weet het predicaat ‘Uitstekend’ te behalen. D66 wil prioriteit voor de fiets binnen het mobiliteitsbudget en maakt zich hard voor vrijliggende doorfietsroutes, los van de grote autowegen.

Belangrijke rol

Hoewel het meeste fietsbeleid door gemeenten gemaakt wordt, zijn de provinciale verkiezingen niet onbelangrijk voor de fietser. “De provincie is de beheerder van de doorgaande N-wegen en verdeelt ook subsidies voor fietsprojecten” aldus Harrie Winteraeken, Provinciaal Vertegenwoordiger van de Fietsersbond in Limburg. “Ook de provincie heeft een belangrijke rol bij het bevorderen van de verkeersveiligheid voor fietsers en in het stimuleren van fietsen, onder meer door het aanleggen van snelfietsroutes. Fietsvriendelijke partijen kunnen dan ook een wereld van verschil maken.”

Resultaten per thema

Limburg

Geen stemadvies

Harrie Winteraeken benadrukt dat de Fietsersbond hiermee geen stemadvies geeft: “Je maakt je keuze natuurlijk niet alleen op basis van het fietsbeleid, maar het is volgens ons wel een belangrijke factor om rekening mee te houden. Goed fietsbeleid houdt de provincie leefbaar, gezond, groen én bereikbaar.”

Voor de inventarisatie werden de diverse citaten die betrekking hebben op fietsmobiliteit van alle beschikbare verkiezingsprogramma’s volgens een voor alle provincies gelijke systematiek beoordeeld op onder meer budget, ambitie, snelfietsroutes, fietsvoorzieningen bij OV-knooppunten en verkeersveiligheid.

Categorieën