Feiten en achtergronden

Scooteroverlast

21833954559_9f9430e711_k

Snorscooters mogen van minister Schultz – in bepaalde situaties en met helmplicht – van het fietspad verbannen worden. Dat voorstel deed ze vorig jaar al. Het wachten is nu op de Tweede Kamer. De Fietsersbond roept kamerleden op om in te stemmen met de verplaatsing van snorscooters naar de rijbaan. Feiten, fabels en achtergronden op een rij:

Internetconsultatie en steun voor het voorstel
Op de internetconsultatie over de verplaatsing met helmplicht reageerden 1816 mensen. Een overgrote meerderheid van 86% (!) liet weten het voorstel te steunen. Velen hadden zelfs liever een verdergaand voorstel voor een heel gebied gezien.

De grote steun kwam eerder tot uiting in de snelle en massale ondertekening van een internetpetitie. Ook College van Burgemeester en Wethouders en vrijwel de gehele gemeenteraad van Amsterdam hebben bij herhaling aangedrongen op het mogelijk maken van een lokale helmplicht om de snorfiets naar de rijbaan te kunnen verplaatsen.

Snelheid
De snorfiets mag wettelijk 25 kilometer per uur rijden. Uit alle onderzoeken blijkt dat verreweg de meeste snorfietsen (veel) harder rijden. Het laagste percentage is 77%, het hoogste 96%. De meest recente meting van de gemeente Amsterdam uit 2016 kwam uit op 87% te hard rijdende snorfietsen. Volgens TNO is de gemiddelde snelheid 33 kilometer per uur. Snorfietsen kunnen eenvoudig harder rijden dan 25 kilometer door het uitschakelen van de snelheidsbegrenzing. Het is dus niet een minderheid die het verpest voor de meerderheid, maar andersom de meerderheid die het verpest voor de minderheid. De fiets met trapondersteuning is in de loop der jaren een vermomde bromfiets geworden, die zo populair is omdat je geen helm op hoeft en op het fietspad mag rijden. Voor berijders die niet hard willen rijden is er overigens met de elektrische fiets inmiddels een goed alternatief.

Verplaatsing naar rijbaan gevaarlijk?
Het verplaatsen van de snorscooters naar de rijbaan is niet gevaarlijk, zegt de Stichting Wetenschappelijke Onderzoek Verkeersveiligheid. Integendeel: de voorlopige conclusie uit het Swov-rapport uit 2013 is: “De maatregel SOR met helmdraagplicht geeft naar schatting een jaarlijkse reductie van 261 slachtoffers. Dit is een reductie van 38% ten opzichte van de situatie in 2012 waarbij het aantal 689 betrof.”

Let wel: deze reductie betreft berijders van de snorfiets. De schatting is gebaseerd op een vergelijking met de eerdere verplaatsing van de bromfiets naar de rijbaan. Verplaatsing naar de rijbaan betekent vooral een afname van het aantal botsingen op kruisingen van fietspad en rijbaan.

Ongevallen tussen snorfietsers en fietsers op het fietspad worden helaas niet geregistreerd. Ongevallen en bijna-ongevallen komen echter frequent voor, getuige berichten in de (social) media en de klachten en verhalen die de Fietsersbond bereiken. Onze inschatting is dat er dagelijks meerdere niet-geregistreerde ongevallen zijn met letsel voor de fietser. Huisarts, eerste hulp en medisch specialisten registreren dit niet of niet expliciet als snorfiets gerelateerd.

De impact en nasleep van een botsing met een snorfiets ontneemt fietsers van een onbevangen fietsplezier. Kwetsbare fietsers of hun ouders kiezen daarna minder of niet meer te fietsen, zo horen we van leden en hun kennissen.

21375235703_f98084f9fc_o-1

Uitstoot
Onderzoeken van onder meer TNO en GGD-Gelderland Midden tonen aan dat snorfietsen op het fietspad hoge concentraties fijnstof en ultrafijnstof uitstoten en daarmee zeer ongezond zijn voor fietsers. Veel longpatiënten mijden bepaalde fietspaden of fietsen helemaal niet meer. De snorfiets is extra milieuonvriendelijk door de onvolledige verbranding als gevolg van het afknijpen van de motor. Dat geldt in tegenstelling tot wat velen denken niet alleen voor tweetaktvoertuigen, maar ook voor viertaktmodellen. Voor staatssecretaris Dijksma was dit aanleiding om te onderzoeken of de categorie snorfiets kan worden afgeschaft. Het resultaat van dit onderzoek wordt rond de jaarwisseling verwacht.

Onvoldoende handhaving?
Voorstanders van de snorfiets zeggen dat Amsterdam meer aan handhaving op snelheid zou moeten doen. De gemeente heeft echter aangetoond een kwart van de verkeershandhaving aan snorfietsen te besteden. Verhogen van dat aandeel gaat ten koste van onder meer de alcoholcontroles. Amsterdam kan bovendien niet zelf beslissen meer aan verkeershandhaving te doen ten koste van andere politieprioriteiten.

Amsterdam schreef aan de minister: “In 2013 is 4.000 van de 16.000 uur van het verkeershandhavingsteam van de regio Amsterdam ingezet op handhaving op brom- en snorfietsen. In 2012 is 50% van alle snorfietsers één of meer keer staande gehouden. In 2013 was dit percentage opgelopen tot 56%.” Het aantal te hard rijdende snorfietsen steeg echter desondanks van 77 naar 81%. In 2016 liep het percentage te hard rijdende snorscooters op tot 87%. De intensieve handhaving is dus dweilen met de kraan open.

Procedure in Tweede Kamer
Op 26 januari 2016 verwierp de Kamer bij meerderheid een motie van het lid Van Helvert van het CDA. Daarin werd voorgesteld het voorstel van minister Schultz om de snorfiets met helmplicht naar de rijbaan te verwijzen op te schorten en eerst nader onderzoek te verrichten. In 2015 had de Kamer in een motie van de leden Hoogland en van Veldhoven de minister juist gevraagd te komen met een voorstel voor een veilige verplaatsing. De minister kwam met haar voorstel in november 2015 en de Kamermeerderheid vond dat ze daarmee verder mocht gaan. De motie Van Helvert werd verworpen.

pdf, 633.31kB

Feiten en achtergronden over de snorscooter

Download

Reacties

 1. Ik ben het volledig eens met de strekking van deze artikel. Scooters horen niet op de fietspad. Ze gaan veel te hard en vertonen vaak roekeloos gedrag. Alleen al de pizza-bezorgers rijden als gekken op de fietspadden. Ik zie ook minstens eens per jaar een scooter met een auto botsen, met de politie, ambulance daarbij en met alle gevolgen van dien. Ik fiets heel veel, rond 30 km per dag, maar ik zie nooit snelheidscontroles op de scooters (regio Den Haag).

  De uitstoot en vaak het geluid van de scooters is ook weerzinwekkend. Als je midden in de natuur fietst en plotseling een volle lading krijgt van uitlaatgassen, is het niet leuk.

  Soms zijn het ook oudere mensen op de scooters die zich netjes aan de snelheidslimiet houden. Er zijn ook schone, stille scooters. Maar die zijn allemaal in de minderheid. Het zou wel sneu voor ze zijn om naar de rijbaan te verhuizen. Maar nogmaals, scooters op de fietspad, zoals het nu gaat, geeft me een heel onveilig gevoel.

 2. Lomito says:

  Ik ben het niet eens met de verbanning van de snorfiets naar de rijbaan. De snorfiets is een prima vervoermiddel voor mensen die niet in staat zijn om te fietsen en toch graag overal willen kunnen komen. Door de snorfiets van het fietspad te weren wordt deze mensen tekort gedaan.

  Maar… feit blijft dat snorfietsen vervuilend zijn, stinken en herrie maken en dát past zeker niet op het fietspad. Ik pleit daarom voor het uitfaseren van snorfietsen met verbrandingsmotor (zeg binnen 5 jaar) en het toelaten van elektrische snorfietsen met een snelheidsbegrenzing van 25 km/uur op het fietspad.

 3. MikeRZ says:

  Ik ben daar niet z’n voorstander van, het maakt de mens alleen maar luier en ik zie dat probleem al bij de normale e-bike. Het is niet voor niets dat de Gezondheidsraad in de beweegrichtlijnen 2017 als advies heeft “'Bewegen is goed, meer bewegen is beter”.

  Als mensen niet met ondersteuning kunnen fietsen dan is het naar mijn idee tijd om te gaan zoeken naar alternatieven zoals een elektrisch ondersteunde trike.

 4. markn says:

  Een trike, elektrisch ondersteund of niet, maakt het in het artikel geschetste probleem alleen maar erger omdat een trike (en ik rij zelf een Flevotrike) nu eenmaal breed is. Daarom kies ik soms zelfs de rijbaan vanwege de wet die mij de mogelijkheid geeft om met een breedte boven de 75 cm in sommige gevallen het fietspad te verlaten.

  Ons op zich prachtige fietspadennetwerk is voor het grootste deel nu eenmaal ontworpen op ouderwetse rijwielen waar maar beperkt ingehaald hoefde te worden. Dat we ooit voorloper waren werkt ons nu met de uitbreiding van nieuwe soorten vervoermiddellen nu eenmaal tegen. We hebben hier nu eenmaal last van de wet van de remmende voorsprong en in veel gevallen is het nu eenmaal onmogelijk om op bepaalde trajecten de fietspaden te verbreden zonder de bestaande infrastructuur volledig op de schop te gooien.

 5. markn says:

  Ook hier weer niet helemaal met je eens :wink:

  Het probleem met een elektrische fiets met trappers is dat je relatief hoog moet zitten om voldoende bodemvrijheid te hebben voor de trappers om de grond niet te raken. Dat maakt 'm per definitie onstabiel als je geen of weinig snelheid hebt. Een (elektrische) scooter heeft die noodzaak niet dus zit je lager bij de grond waardoor je altijd met je voeten aan de grond kan terwijl je zit. Met gladheid kan je zelfs je benen een centimeter van de grond houden als je rijdt. Gezien het feit dat veel ongelukken met oudere bestuurders met stabiliteit te maken hebben, is een scooter dus wel degelijk veiliger dan een fiets.

  Een ander gevaar met fietsen is dat de sensor bepaalt wanneer de motor stroom krijgt. Zeker bij de populaire goedkope merken zit er een eenvoudige sensor in het trapstel die al snel ongemerkt en ongewenst aangeraakt wordt. Hoe vaak ik bij stoplichten mensen al niet een meter vooruit geduwd heb zien worden omdat ze simpelweg hun trapper alvast in de goede positie draaiden. Bij een scooter is de kans op omgemerkt gas geven toch een stuk kleiner.

Reageer ook op ons forum

2 meer reacties

Deelnemers

Samen fietsen we beter!

Word lid