Denkkracht gevraagd

‘Hoe krijgen we als Fietsersbond (letterlijk) meer mensen in beweging?
Die vraag staat centraal tijdens een creatieve denksessie op maandagavond 19 november op het kantoor van de Fietsersbond in Utrecht. De brainstorm wordt geleid door Henk Zandvliet en heeft als doel te komen tot een aantal kansrijke ideeën voor projecten in 2013.

Veertig procent van alle volwassen Nederlanders voldoet niet aan de dagelijkse beweegnorm. Dit leidt in veel gevallen tot overgewicht en daarmee tot allerlei gezondheidsrisico´s. Fietsen lijkt bij uitstek een laagdrempelige manier om hier wat aan te doen en de Fietsersbond wil er graag aan bijdragen dat nog meer mensen regelmatig de fiets gaan gebruiken. Maar wat zijn effectieve manieren om dit te bewerkstelligen?

We nodigen met name mensen uit die werkzaam zijn in de gezondheidszorg (bijv. huisartsen en fysiotherapeuten) om hierover mee te denken. Zij hebben vaak te maken met patiënten die te weinig bewegen. Hoe kunnen die gestimuleerd worden om vaker te fietsen en welke rol kan de Fietsersbond daarbij spelen? De bijeenkomst begint om 18.30 uur en vooraf is er soep met een broodje. U kunt zich aanmelden via: h.zandvliet@fietsersbond.nl.

Samen fietsen we beter!

Word lid