Fietsersbond is teleurgesteld in het akkoord

Fiets en verkeersveiligheid vergeten in regeerakkoord

Verkeersveiligheid – Foto DigiDaan

In het hoofdlijnenakkoord van BBB, NSC, PVV en VVD van 16 mei komt de fiets helaas helemaal niet aan de orde. Opmerkelijk is dat ook verkeersveiligheid ontbreekt, zowel in het deel over infrastructuur als in het uitgebreide hoofdstuk over veiligheid.

Wel wil de nieuwe coalitie de maximumsnelheid overal verhogen tot 130 kilometer per uur, een maatregel die ongunstig is voor de verkeersveiligheid.

De Fietsersbond is teleurgesteld in het akkoord, omdat BBB en VVD positief reageerden op stellingen in onze Fietswijzer en ook NSC in zijn programma positief was over de fiets. Woorden over bijvoorbeeld de rol van de fiets in het landelijk gebied, over landelijke cofinanciering van doorfietsroutes en over aandacht voor fietsers met een beperking.

Zet de fiets op 1

Als je lid wordt, steun je het werk van de Fietsersbond. Wij willen dat alle fietsers veilig en comfortabel kunnen fietsen. Samen met honderden vrijwilligers strijden we voor jouw belangen. Help je mee?

Steun ons

Bezuiniging van 300 miljoen op publieke gezondheid

Voor de ontsluiting van nieuwe woonwijken wordt in de komende jaren 2,5 miljard euro geïnvesteerd. Niet vermeld wordt hoe dat verder geregeld zal worden en of de fiets daar onderdeel van zal zijn. Voor de verdere punten in het akkoord (onderhoud, meer bussen in landelijk gebied, opstarten van gepauzeerde infraprojecten) wordt geen geld uitgetrokken. Over de grote, vanwege stikstof gepauzeerde infraprojecten, staat dat men die wil hervatten wanneer dat vanwege budget, personeel en vergunningen mogelijk is. De Fietsersbond vraagt zich af of aan die voorwaarden voldaan kan worden.

Opvallend in het akkoord is verder een bezuiniging van 300 miljoen op publieke gezondheid en aanvullende bezuinigingen op subsidies en projecten, ondanks de passage “Preventie meer centraal, inclusief sport en bewegen, om de gezondheid te verbeteren, gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorgvraag te beheersen“.

Fiets houdt Nederland bereikbaar en gezond

Directeur Esther van Garderen van de Fietsersbond: “Wij kunnen niet anders dan teleurgesteld zijn in dit akkoord. We gaan er wel van uit dat in het uiteindelijke regeerakkoord volwaardige aandacht zal zijn voor de fiets en zeker ook voor verkeersveiligheid. We hebben de fiets nodig om Nederland bereikbaar te houden en ook als goedkope manier om gezond te bewegen. De huidige aantallen fietsdoden- en gewonden zijn voor de Fietsersbond onacceptabel. We zijn en blijven hierover met het ministerie van Infrastructuur op constructieve wijze in gesprek.”

Categorieën