Fiets filevrij gaat door

De Fietsersbond kan verdergaan met het project Fiets filevrij rond de aanleg van regionale snelfietsroutes. Het ministerie van Infrastructuur heeft besloten het project te financieren van najaar 2011 tot najaar 2012. Zowel het IPO (Interprovinciaal Overleg) als de SkVV (Stadsregio’s kader Verkeer en Vervoer) hadden daarom gevraagd. IPO en SkVV hebben zich bovendien bereid verklaard Fiets filevrij van najaar 2012 tot najaar 2013 gezamenlijk te financieren.

Door dit besluit komt een eind aan een periode waarin Fiets filevrij op een laag pitje stond. Vanaf heden kan Fiets filevrij het proces van de aanleg van regionale snelfietsroutes weer actief gaan volgen en stimuleren. Op dit moment is de aanleg van zestien nieuwe routes in voorbereiding en/of uitvoering. In het kader van het programma Beter Benutten zijn er mogelijkheden om nieuwe routes in te dienen. Op platformvergaderingen van Fiets filevrij kunnen betrokken wegbeheerders ervaringen uitwisselen en komen nieuwe ontwikkelingen aan de orde.

Categorieën