Politiek

Fiets scoort in coalitieakkoorden gemeenten

51058830527_4f161ae7e2_k(1)

Uit vergelijking van de nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden door de Fietsersbond in grote steden en tien geselecteerde regio’s blijkt dat de fiets bijna overal een plaats in de akkoorden heeft gekregen. Vooral de wens om de snelheid in de bebouwde kom naar 30 kilometer te verlagen wordt breed gedeeld, net als de aandacht voor fietsveilgheid.

De mate waarin er aandacht is voor de fiets en het ambitieniveau verschilt daarbij sterk, de meest ambitieuze gemeenten zetten de fiets samen met lopen bovenaan.

Tien-minutenstad

Dafne Schippersbrug Utrecht
De Dafne Schippersbrug in Utrecht Beeld-auteur: Maarten Hartman

Het beste akkoord is dat van Utrecht, dat er echt voor kiest om lopen en fietsen op 1 te zetten en uitgaat van de tien-minutenstad, waarin alle voorzieningen binnen die tijd bereikbaar zijn. Ambitieus zijn ook de akkoorden van Eindhoven, Amersfoort en Alkmaar. Opvallend is dat Rotterdam het beleid van de afgelopen tijd om minder een autostad te zijn met een heel andere samenstelling van het college doorzet; Rotterdam gaat een verkeerscirculatieplan maken om centrum en de wijken daaromheen autoluwer te maken. Ook Groningen, Haarlem en Den Bosch scoren goed.

Snelheid omlaag

Een thema dat er echt uit springt is verlagen van de snelheid van het autoverkeer van 50 naar 30 kilometer per uur in de gehele bebouwde kom of delen daarvan (zoals in Almelo, Amsterdam, Amersfoort, Breda, Eindhoven, Groningen, Leiden, Rotterdam, Tilburg, Utrecht). Het onderwerp leeft in alle grote steden en krijgt ook aandacht in kleinere gemeenten (Barneveld, Rhenen, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Zoeterwoude, Beekdaelen, Landgraaf, Simpelveld, Castricum). Utrecht noemt daarnaast ook het verlagen van de snelheid naar 15 kilometer in woonstraten.

Ook in kleinere gemeenten staat de fiets op het netvlies en is er vooral aandacht voor de fietsveiligheid. Mogelijk is dit mede het resultaat van de massale brievenactie van de Fietsersbond over dit onderwerp. Zo gaat de gemeente Kaag en Braassem samen met de lokale Fietsersbond de knelpunten op een rij zetten. Ook gemeenten als Castricum en Landgraaf scoren goed.

Opvallend is dat een aantal gemeenten die behoren tot de koplopers op fietsgebied en deel uitmaken van de F10 beperkt aandacht besteden aan de fiets en geen of weinig nieuwe ambities uitspreken (Apeldoorn, Enschede, Goes, Nijmegen en Zwolle). Amsterdam scoort niet meer dan een magere voldoende.

Budget onduidelijk

Uit de coalitie-akkoorden is niet op te maken of er meer budget naar de fiets gaat dan in de vorige periode. In een aantal akkoorden worden wel specifieke bedragen genoemd. Concrete doelstellingen op het gebied van de modal split en de verkeersveiligheid ontbreken vrijwel overal; Wageningen is hier de positieve uitzondering.

Verkeersveiligheid/fietsveiligheid en met name de veilige schoolomgeving en veilige schoolroutes worden vaak genoemd.

In bijna alle akkoorden wordt ingegaan op de grote woningbouwopgave en wordt ook een relatie met mobiliteit gelegd. Alkmaar, Amersfoort, Ede, Eindhoven, Heiloo, Utrecht en Wageningen kiezen er daarbij expliciet voor om fietser en voetganger duidelijk op 1 te zetten. De tendens om binnensteden meer autoluw te maken zet zich over de hele linie door. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht kiezen ook voor het verminderen van autoparkeerplaatsen. Utrecht noemt ook plannen voor nieuwe fietsbruggen/tunnels.

Klimaatbeleid is een belangrijk thema, maar de koppeling met mobiliteit wordt meestal niet expliciet gemaakt. De gezonde en groene leefomgeving springt er ook uit, de mate waarin de koppeling met lopen en fietsen en gezondheid/preventie wordt gemaakt loopt uiteen. Eindhoven springt er hier positief uit.

Fietsparkeren en doorfietsroutes zijn onderwerpen die in veel akkoorden aandacht blijven houden.

De Fietsersbond vergeleek de coalitie-akkoorden van de F10-gemeenten van de Tour de Force en die in tien geselecteerde regio’s in het gehele land (Súdwest-Fryslân, Noordoost-Groningen, Twente, Food Valley, Utrecht, regio Alkmaar, Groene Hart, Rotterdam, G4 van Noord-Brabant en Parkstad Limburg). Het akkoord van Den Haag is nog steeds niet beschikbaar.

Categorieën