Fietsbrug naar gymzaal en buurtsuper gesloopt

Toeristen in motorbootjes krijgen voorrang

_DSC7859

In Dokkum moet een veel gebruikt buurtfietsbruggetje wijken vanwege een miljoenenproject om meer motorbootjes naar de stad te lokken.

Sinds 2015 wordt er in Dokkum gesteggeld over de Reigersbrug. De Reigersburg is een fietsbrug tussen de wijken Schans en Fûgellân, een buurtfietsbruggetje dat een perfect doorsteekje levert waardoor bijvoorbeeld schoolkinderen gemakkelijk en veilig naar de gymzaal kunnen fietsen en ouderen naar de supermarkt kunnen bereiken.

‘Ingeslepen route’

Buurtbewoner Bertram Buikema: ‘In 2015 was er een bewonersavond over het project om de Suder Ie bevaarbaar te maken, toen werd ons medegedeeld dat die brug verdween.’ Alle bruggen in de Súd Ie moesten voor dit project verhoogd worden, maar de Reigersbrug werd geschrapt. Na protesten wilde de gemeente Dongeradeel (nu Noardeast-Fryslân) wel een zogenaamd ‘heechhout’ bouwen, een brug met treden, een voetgangersbrug, maar dat helpt fietsers, maar ook mensen met een rollator of een scootmobiel, niets.
De buurt schakelde de Fietsersbond en de Ouderenbond in. Er werden tellingen uitgevoerd waaruit bleek dat gemiddeld 383 fietsers per dag de brug gebruikten. Buikema: ‘De brug ligt er al 40 jaar. Het is een route die er bij veel mensen ingeslepen is. Het is ook een rustige route naar de stad, fijn om met kinderen te fietsen.’

Rechter geeft fietsers gelijk

Bezwaren, protesten, de gemeente gaf geen krimp. Uiteindelijk leidt dat tot een rechtszaak, aangezwengeld door de Fietsersbond. Net als in een eerdere zaak over de Schreiersbrug (de gemeente vergeet wel vaker de fietsbelangen) gaf de rechter van de rechtbank in Groningen de gemeente ervan langs. De gemeente had geen tellingen uitgevoerd, had geen idee over het belang van de brug. Het verkeersbesluit (dat nodig is om de brug te onttrekken aan het fietsverkeer) was niet goed onderbouwd. En de rechter zag best mogelijkheden om van het ontwerp voor het ‘heechhout’ een brug met befietsbare hellingen te maken.

Gemeente wint toch met duurdere advocaat

De gemeente dacht er niet over de brug aan te passen, maar schakelde een duurdere advocaat in en ging in beroep bij de Raad van State. En zo kreeg de gemeente midden in augustus toch haar zin. Tot teleurstelling van velen. Buikema schreef een open brief waarin alle argumenten van de gemeente nog een keer werden gefileerd, de PvdA-fractie in de gemeente beschuldigde het college van arrogantie en de Fietsersbond reageerde met een persbericht: ‘Binnen het miljoenenproject Súd Ie, bedoeld om de regio leefbaar te houden, is geen geld voor het behoud van een simpele houten fietsbrug.’ Hoe kan dat? Waarom is de gemeente zo halsstarrig?

‘Commentaar niet wenselijk’

Verantwoordelijk wethouder Theo Berends die dat zou kunnen uitleggen, wil er niks meer over zeggen. De woordvoerder van de gemeente meldt: ‘Helaas moeten wij terugkomen op de toezegging dat we meewerken aan het artikel. De gemeente is van mening dat het niet wenselijk is om nog verder commentaar te geven.’

Gedeputeerde gaat met Dokkum praten

Het Súd Ie project is een project van 19,5 miljoen, met forse bijdragen van de provincie Fryslân en het Waddenfonds. Buurtbewoner Buikema en de Fietsersbond hebben daarom nu de hoop gevestigd op de provincie.
Gedeputeerde Sietske Poepjes, lid van het bestuur van het Waddenfonds en eerder portefeuillehouder verkeer, wil zij nog iets voor de Dokkumer fietsers doen?
Haar bestuursadviseur Harco Zwaan laat weten: ‘De gedeputeerde wil een overleg met de gemeente en de Fietsersbond om de situatie te bespreken, want zij wil zich wel inzetten voor de bereikbaarheid van fietsers.’ Dat overleg zou op korte termijn plaats moeten vinden. Wie weet is er nog hoop.

Categorieën

Karin broer

Karin Broer

Freelance redacteur van de Vogelvrije Fietser