Persbericht

Fietsen weer veiliger geworden, weinig ongelukken door appende fietsers

De Fietsersbond is blij met de ambitie van minister Van Nieuwenhuizen om het verkeer veiliger te maken. De Fietsersbond ziet dat het verkeer voor fietsers de afgelopen jaren al steeds veiliger geworden is, maar dat met name voor de veiligheid van de oudere fietser nog veel mogelijkheden open liggen. 1 Procent van de fietsongevallen komt door de smartphone. Daarom moet de aandacht niet te veel naar appen op de fiets, maar naar betere fietsinfrastructuur.

Nieuwe cijfers
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte vandaag de cijfers over verkeersongevallen 2016 bekend. Uit de onderliggende cijfers van de Stiching Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat fietsen in Nederland nog veiliger geworden is. Het aantal verkeersdoden onder fietsers steeg weliswaar tot 189 maar bleef daarmee achter bij de groei van de fietskilometers, het risico daalde. Deze daling van het risico deed zich vooral voor bij de jongere fietsers. Verkeersdoden onder de fietsers vallen nog steeds met name in ongevallen met motorvoertuigen.

Appen op de fiets
Daar waar het telefoongebruik op de fiets flink toe lijkt te nemen en leidt tot irritaties bij mede-weggebruikers is er weinig tot geen indicatie dat dit ook leidt tot extra ongevallen. Zowel uit de vandaag verschenen cijfers als uit de tussenrapportage fietsongevallen van veiligheid.nl blijkt dat de rol van telefoongebruik bij verkeersongevallen relatief klein is. Slechts bij 1% van de verkeersongevallen van fietsers lijkt de telefoon een rol te spelen. Dit in tegenstelling tot de cijfers over smartphonegebruik in de auto, waar dit wel fors bijdraagt aan het aantal ongevallen. Niettemin steunt de Fietsersbond de minister in haar wens om appen op de fiets te verbieden aangezien dit telefoongebruik wel leidt tot irritaties bij andere fietsers. De Fietsersbond pleit voor een verplichte mobiliteitsmodus op iedere telefoon. “Het gebruik van de smartphone in het verkeer is vaak gevaarlijk, maar niet specifiek bij fietsers.” aldus Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. “We moeten dit oplossen voor alle mobiliteit.” De mobiliteitsmodus is te vergelijken met de vliegmodus van de telefoon, er komen geen nieuwe berichten meer binnen zolang de telefoon zich sneller verplaatst dan op het tempo van een voetganger. Navigatie kan nog wel gebruikt worden.

Ouderen op de fiets
Steeds meer ouderen fietsen tot op latere leeftijd nog door. Daarmee werken zij op een uitgesproken positieve manier aan hun gezondheid. Helaas zijn deze ouderen als zij onverhoopt toch betrokken raken bij een ongeval kwetsbaarder. We zien dan ook een toename van het aantal verkeersdoden onder de fietsers van 80 jaar en ouder. Ondanks deze stijging is fietsen ook voor hen nog veiliger geworden. Om het voor de oudere fietser nog veiliger te maken is een schaalsprong nodig in het fietsbeleid. ‘Voor een belangrijk deel is het een demografische kwestie. Nederland vergrijst. Het aandeel 80-plussers neemt toe. Daarnaast is er een flink groei van het fietsgebruik, ook bij de 80-plusser. De senioren van nu zijn fitter en blijven langer fietsen. Ze willen actief blijven. Er zijn dus meer 80-plussers en ze fietsen meer dan vroeger. En door al dat gefiets, blijven ze langer gezond’, aldus Saskia Kluit.

Meer verkeersveiligheid
Fietsen wordt steeds veiliger en geeft een positieve prikkel geeft aan de gezondheid van de fietsers. Dat ouderen nog zo lang kunnen fietsen en vitaal blijven is mede doordat de fietser in Nederland ruimte krijgt. Laten we de verkeersveiligheid niet uit het oog verliezen en blijven werken aan betere fietsinfrastructuur. Niet omdat het onveilig is, maar omdat het nog veiliger en nog beter kan. Bij dodelijke fietsongevallen is vaak een auto betrokken. Je moet daarom auto- en fietsverkeer scheiden waar dat kan. Daarnaast is het verlagen van de snelheid naar 30 een goede maatregel om te zorgen voor minder ongelukken. De ongelukken die dan nog plaats hebben zullen ook minder ernstig zijn.

Reacties

 1. De laatste paar jaar is het minder geworden en daar kunnen ook wel redenen voor zijn, bijvoorbeeld het weer. Het kan ook zijn dat we over de top zijn, dat weten we pas over een jaar.

  Dan blijft de vraag: waar? stedelijk gebied of de natuur?

  Hoe komen ze erbij dat fietsen veiliger is geworden? Aantal doden al jaren ongeveer gelijk, maar het aantal ernstig gewonden is flink toegenomen.

  Verder hebben ze het over fietsen, terwijl ze de mee-trap brommer ook een fiets noemen. Het beeld wordt zo wel erg troebel.

 2. Lomito says:

  Twee jaar lagere aantallen fietskilometers of zelfs 3 jaar wil niet zeggen dat het aantal fietskilometers trendmatig daalt. Zoals je aangeeft kunnen er weersinvloeden of zelfs dat het rekenmodel waarmee men die kilometers inschat is aangepast of gehomogeniseerd zoals men dat noemt als de meetreeksen niet de gewenste resultaten geven en men dan die reeksen gewoon aanpast met allerlei flauwekulargumenten.

  Je zou dus helemaal gelijk kunnen hebben dat de veiligheid op het fietspad is afgenomen, we zullen dat pas over vele jaren weten als de trend zich verder ontwikkeld heeft en opvolgende jaarfluctuaties uitgedempt zijn.

  Ongeacht daarvan kan niet gezegd worden dat het fietspad gevaarlijker is geworden. Mijn opvatting is dat de veiligheid op het fietspad, dat wil zeggen de veiligheid van de individuele fietser, vooral bepaald wordt door zijn eigen verkeersgedrag:
  - houdt de fietser zich aan de verkeersregels?
  - is de fietser zich bewust van onveilige situaties en anticipeert hij daarop?
  - is de fietser alert met het overige verkeer bezig of laat hij zich afleiden?
  - voldoet de fiets aan de vereisten (verlichting, bel, remmen, banden)?

  Ik zie onderweg vooral veel fietsers die niet aan genoemde zaken voldoen en daardoor meer risico lopen op een ongeval. Toe- of afgenomen genomen veiligheid is daarmee vooral een keuze.

 3. Dan zou het ook nog zo kunnen zijn dat het aantal kilometers al jaren dalende is, maar door de manier van rekenen en de uitkomst die men graag wil lezen, is dit aangepast.
  Al met al een resultaat waar we weinig of geen waarde aan moeten hechten

  Wat wel kwalijk is, is dat men de mee-trap brommer als fiets telt. Dit is fout aangezien de mee-trap brommer niet dezelfde paden mag gebruiken als de fiets. Binnen de bebouwde kom hoort de mee-trap brommer niet op het fietspad maar op de rijbaan.
  Dit heeft natuurlijk andere risico's dan die voor fietsers gelden.

  Je noemt de verplichte vereisten, maar doe ook eens een veligheidsjack aan. In sommige landen verplicht en heus het helpt. Je bent al van verre zichtbaar.

 4. Lomito says:

  Mijn reactie was vooral bedoeld als handreiking maar met een aantal vingers minder wordt het lastiger om mee te denken in alle richtingen.

 5. Niet nodig, maar bedankt.

  Wat andere bronnen geraadpleegd en het blijkt dat het aantal fietskilometers al jaren dalende is, maar gecompenseerd wordt door de kilometers op de e-bike, wat men voor het gemak ook maar fietsen noemt. Sterker, op de e-bike worden meer kilometers gereden als men voorheen deed op de gewone fiets.
  Wat me ook opvalt, men gaat vaker de natuur in, prima natuurlijk. Maar daardoor zou het aantal kilometers op de weg juist dalen en dus moeten het aantal ernstige ongevallen afnemen en dat blijkt niet het geval.

  Als ik zo links en rechts wat lees over de e-bike, denk ik dat veel mensen de verkeerde e-bike hebben. Wat wel begrijpelijk is aangezien die wordt aangeprezen als "beste koop" en "best getest", zonder de vermelding dat dit geldt voor stadsritten. Het gaat dan om de e-bike met voorwiel aandrijving.
  Voor andere ritten schijnt de e-bike met midden of achterwiel motor een betere keuze te zijn.
  Voor ouderen zou een e-bike met midden of achterwiel aandrijving misschien zo-wie-zo wel een betere oplossing zijn.
  Laatst in een fimpje over rijlessen (met e-bike) bleek het sturen erg zwaar te gaan met voorwielmotor, wat ook wel terug te zien is aan de plekken waar ongelukken gebeuren. Vaak onderuit gaan in bochten.

  Voor de ongevallen statistieken schijnt het weinig uit te maken of men op een fiets of e-bike rijdt, al ontstaan er wel verschillen bij de ouderen.

  Heel belangrijk: vergroot je veiligheid door het dragen van een geel hesje of jasje. Ik zie hier bijna dagelijks de voordelen van, zowel als automobilist als fietser.

Reageer ook op ons forum

7 meer reacties

Deelnemers

Samen fietsen we beter!

Word lid