Mobiliteit en klimaat

Fietsersbond en Rover dringen aan op aanpak stikstofproblematiek

Drukte in Rotterdam

De Fietsersbond heeft samen met reizigersvereniging Rover een brief gestuurd aan de ministers Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) over de aanpak van stikstofproblematiek in de mobiliteitssector.

De organisaties stellen in de brief dat de mobiliteitssector een eigen bijdrage zal moeten leveren, zowel op de korte als op de langere termijn. De eerste stap zal een generieke snelheidsverlaging voor automobilisten zijn. Lagere maximumsnelheden betekenen een daling van het aantal verkeersslachtoffers, een betere doorstroming van het verkeer en een lagere uitstoot van CO2 en fijnstof.  Niet alleen op de snelweg (van 120/130 naar 100), maar ook in de stad (van 50 naar 30) kan een snelheidsverlaging zorgen voor minder stikstof en veiliger wegen.

Gedragsverandering

Op de lange termijn zijn volgens de Fietsersbond en Rover meer maatregelen nodig. Als mensen minder met de auto gaan en meer gebruik maken van het openbaar vervoer en de fiets worden veel doelen op het gebied van milieu, gezondheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid gehaald.

pdf ⋅ 82 KB

Brief Fietsersbond en Rover aan ministers LNV IenW

Download

Categorieën