INTERNATIONAAL

Fietsersbond helpt Turkse steden fietsvriendelijker te worden

21250_WRI_HerkesIcinBisiklet_SMsablon-Logo2

Cycling for all is een project van de Turkse afdeling van het World Resources Institute om de belangenbehartiging voor fietsers in acht Turkse steden te versterken. De Fietsersbond is partner in dit uitwisselingsproject van het Turkse Directoraat voor EU-zaken en de Europese Unie. Als inspiratie voor dit project dient de Nederlandse alliantie Tour de Force.

Cycling 4 all
De steden van het project

De deelnemende Turkse gemeenten zijn Adana, Antalya, Esiksehir, Gaziantep, Izmir, Kayseri, Kocaeli en Konya. Voornaamste doel is de fiets geaccepteerd te krijgen als dagelijks vervoermiddel. Kocaeli formuleerde een mooie visie: “We willen een integraal en duurzaam mobiliteitssysteem, dat milieuvriendelijk, veilig, comfortabel en gebruikersvriendelijk is, met nadruk op de toegankelijkheid en mobiliteit van fietsers, voetgangers en vooral de mensen met een beperking, ouderen en kinderen.”

In juni werd een kick-off meeting gehouden, gevolgd door een workshop van vier dagdelen. Gemiddeld waren daarbij veertig mensen aanwezig, merendeels vertegenwoordigers van lokale fietsersorganisaties en daarnaast vertegenwoordigers van gemeenten. Bijzonder in de Turkse situatie is dat de maatschappelijke organisaties en de gemeenten samen werkten aan het opstellen van de breed gedragen regionale actieplannen. Uiteindelijk moeten ze uitmonden in een nationaal actieplan.

In de afgelopen maanden hebben de stedelijke regio’s gewerkt aan het opstellen van lokale actieplannen, waarin visie, doelen, acties, resultaten en stakeholders zijn opgenomen. Daarbij valt op dat de uitgangspositie van de steden sterk verschilt. Konya heeft meer dan 550 kilometer fietspad en een deelfietssysteem met 55 stations en 500 fietsen. Gaziantep heeft daarentegen maar 30 kilometer fietspad en Esiksehir en Adana hebben als enige geen deelfietssysteem. In de plannen is het verschillende niveau ook herkenbaar. Konya en Kayseri hebben heel uitgewerkte plannen, dat van Esiksehir beperkt zich tot eerste stappen om fietsen als veilige modaliteit geaccepteerd te krijgen. Konya wil groeien van 550 naar 635 kilometer fietspad en van 55 naar 80 deelfietsstations en bepleit een maximumsnelheid van 30 kilometer voor auto’s binnen de stad. Kayseri wil van 54.500 naar 75.000 gebruikers van deelfietsen en wil ook naar autovrije straten op sommige dagen. Adana wil van 1% in de modal split naar 3%, Gaziantep van 1 naar 5%. Antalya zet stevig in op een interactief proces met workshops en ophalen van ideeën, Izmir wil fietsers belonen.

Oordeel Fietsersbond

De Fietsersbond heeft alle plannen van commentaar voorzien. Positief is dat in de actieplannen veel aandacht wordt gegeven aan het leren fietsen van scholieren, benaderen van huisvrouwen, het meenemen van fietsen in het ov en het leren wennen aan fietsers door automobilisten en bestuurders van het ov. Ook de samenhang in het netwerk en de aandacht voor kruispunten hebben een goede plek gekregen.

Als Fietsersbond gaven we aan dat het belangrijk is bij de visie ook het streven naar 15-minutedensteden met nabije voorzieningen, klimaatneutraliteit en gezondheid een goede plek te geven. Ook bepleitten we concrete doelstellingen op het gebied van aantallen kilometers fietsinfrastructuur en aandeel in de modal split.

Projectleider Çigdem Cörek is tevreden over de inbreng van de Fietsersbond: “Het was heel belangrijk voor alle betrokkenen om ondersteuning te krijgen van een organisatie die eerder met deze vraagstukken te maken heeft gehad”.

Categorieën

Wim Bot

Wim Bot

(Inter)nationaal beleidsadviseur

Fietsgeluk is voor mij in Delft makkelijk en snel naar de binnenstad of naar het station kunnen fietsen. Ik ben verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsbeïnvloeding; dat betekent dat ik overal en nergens probeer de fiets hoger op de agenda te krijgen. Behaalde successen waar ik trots op ben: het aannemen van de Fietsvisie 2040, het introduceren van de inmiddels gangbare term schaalsprong, extra middelen in de Tweede Kamer voor fietsenstallingen bij stations en voor snelfietsroutes, en de aanpak van scooteroverlast in Amsterdam.