Fietsersbond: meld gladde fietspaden!

De Fietsersbond roept fietsers op om niet gestrooide of geveegde gladde fietspaden te melden op www.fietsersbond.nl/meldpunt. De Fietsersbond zal gemeenten die het niet zo nauw nemen met de gladheidsbestrijding op fietspaden, dringend verzoeken om de rest van de winter beter hun best te doen. Via de lokale afdelingen van de Fietsersbond verzamelt de bond ook complimenten over gemeenten met een zeer goede gladheidsbestrijding op fietsroutes. Om de goede voorbeelden in het zonnetje te zetten zal de bond later deze winter vergulde vegers uitdelen. In gemeenten die echt slecht blijven presteren, komt de bond met een veeg/borstelwagen op bezoek.
Acties van de Fietsersbond in 2011 leidden ertoe dat vorig jaar veel meer gemeenten een goed gladheidsbestrijdingsbeleid hadden dan de jaren daarvoor. Maar er waren ook nog gemeenten die de fietsroutes links lieten liggen, veel te laat aanpakten of zelfs sneeuw van de rijbaan op fietsstroken schoven. In de lange winter van 2009/2010 belandden 8300 fietsers bij de Eerste Hulp na een glijpartij.

Strooiroutes in Fietsersbond Routeplanner

De Fietsersbond heeft de afgelopen maanden de strooiplannen van gemeenten opgevraagd en in routeplanner.fietsersbond.nl opgenomen. De bond raadt fietsers aan om bij gladheid hun fietsroute vooraf met behulp van de Fietsersbond Routeplanner te plannen, omdat gemeenten nu eenmaal niet alle straten en wegen strooien of vegen. Het nieuwe routetype ‘strooiroutes’ houdt rekening met het gegeven of wegen gestrooid worden. Of deze routes daadwerkelijk gestrooid worden, is uiteraard de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Wegbeheerders die onvolledigheden op onze strooikaart aantreffen of waarvan de informatie nog in zijn geheel ontbreekt, kunnen contact opnemen via routeplanner@fietsersbond.nl.

Een goede gladheidsbestrijding op fietsroutes bestaat uit verschillende onderdelen

Bij voorkeur pekel strooien bij verwachte gladheid of ijzel, het eerst op bruggen en andere vorstgevoelige plekken;
Bij verwachte sneeuwval strooien en na de sneeuwbui vegen of borstelen;
Fietsroutes met prioriteit behandelen (binnen 3,5 uur). In de ochtendspits tussen 7 en 9 zijn er 2,5 miljoen fietsers, dat is meer dan het aantal auto’s, op de weg;
Voorlichting over strooiroutes en tijdstippen via websites, Twitter en Facebook;
Een goed vindbaar strooiplan op de website plaatsen, bij voorkeur als kaart en inclusief alle strooiplannen van alle wegbeheerders (gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en private partijen) in een gebied.

Tips en informatie voor fietsen bij gladheid

Op www.fietsersbond.nl/gladheid staat het geheel vernieuwde gladheidsABC, met nuttige tips en informatie over sneeuwbanden, aansprakelijkheid, aangepast fietsgedrag enzovoort.

Categorieën